PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Doktorandský seminář IV. - JPD011
Anglický název: PhD Seminar IV.
Zajišťuje: Katedra politologie (23-KP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2015
Semestr: oba
E-Kredity: 0
Rozsah, examinace: 0/2, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / 9999 (9999)
letní:neurčen / neurčen (9999)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Patří ke studentské práci typu: disertační práce
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc.
Vyučující: prof. PhDr. Bořivoj Hnízdo, Ph.D.
Mgr. Jan Charvát, M.A., Ph.D.
PhDr. Petr Jüptner, Ph.D.
PhDr. Malvína Krausz Hladká, Ph.D.
prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D.
doc. PhDr. Tomáš Lebeda, Ph.D.
PhDr. Josef Mlejnek, Ph.D.
prof. Miroslav Novák, Dr.
doc. Michel Perottino, Ph.D.
doc. PhDr. Mgr. Francis Raška, Ph.D.
PhDr. Michael Romancov, Ph.D.
prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc.
Janusz Salamon, Ph.D.
Mgr. Anna Shavit, Ph.D.
Anotace -
V doktorandském semináři studenti druhého ročníku představují témata svých disertačních prací s přednostním zřetelem k základním koncepčním, metodologickým a interpretačním problémům. Jejich úkolem je v časově stanovené době vysvětlit a obhájit v diskuzi svůj záměr a zaujmout kvalifikované stanovisko k případným podnětům a námitkám.
Poslední úprava: RICHOVA (01.07.2013)
Cíl předmětu -

Kurz je určen pro rozpracování části distertační práce dle harmonogramu v ISP. Doktorand pracuje pod vedením školitele.

Poslední úprava: Říchová Blanka, prof. PhDr., CSc. (28.12.2017)
Podmínky zakončení předmětu -

Předložení části disertační práce dle požadavku školitele a ISP.

Poslední úprava: Říchová Blanka, prof. PhDr., CSc. (28.12.2017)
Literatura -

LIteratura ke studiu odpovídá individuálnímu zaměření disertační práce každého doktoranda - doktorandky.

Poslední úprava: Říchová Blanka, prof. PhDr., CSc. (29.10.2019)
Metody výuky -

Práce probíhá formou individuálních konzultací se školitelem a dle jeho požadavků doktorand zpracovává nezbytné podklady.

Poslední úprava: Říchová Blanka, prof. PhDr., CSc. (27.01.2023)
Požadavky ke zkoušce -

Každý doktorand/doktorandka musí předložit dle požadavku školitele podklady k hodnocení studia (nejčastěji část disertační práce). O splnění kurzu rozhoduje školitel.

Poslední úprava: Říchová Blanka, prof. PhDr., CSc. (29.10.2019)
Sylabus -

Celý semestr doktorandi pracují pod vedením svého školitele. O výsledku své práce informují školitele na pravidelných setkáních, nejméně však jednou za měsíc. Konkrétní harmonogram stanoví dle individuální potřeby každého doktoranda jeho školitel.

Poslední úprava: Říchová Blanka, prof. PhDr., CSc. (28.12.2017)
Požadavky k zápisu -

Absolvování kurzu Doktorandský seminář III.

Poslední úprava: Říchová Blanka, prof. PhDr., CSc. (28.12.2017)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK