PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Doktorský seminář - MV I - JPD008
Anglický název: PhD Seminar - International Relations I
Zajišťuje: Katedra mezinárodních vztahu (23-KMV)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2017
Semestr: oba
Body: 5
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: 0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je určen pouze pro doktorandy
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. PhDr. Běla Plechanovová, CSc.
Patří mezi: International Relations (XXIR, XXIRK)
Mezinárodní vztahy (XXMV)
Záměnnost : JMD011
Anotace -
Poslední úprava: doc. PhDr. Běla Plechanovová, CSc. (04.10.2015)
Seminář určený pro studenty doktorského programu oboru Mezinárodní vztahy. Na semináři jsou diskutovány výzkumné projekty studentů, probíhají zde malé obhajoby disertačních prací a jsou zde prezentovány výsledky výzkumu členů KMV.

Program seminářů je průbežně doplňován / aktualizován v aplikaci Moodle. Studenti, kteří chtějí v daném semestru získat zápočet, se přihlásí do kurzu v Moodle.

K získání zápočtu je třeba aktivní přítomnost na semináři (>50 procent].
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK