PředmětyPředměty(verze: 867)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Dějiny mezinárodních vztahů - JPD003
Anglický název: History of International Relations
Zajišťuje: Katedra mezinárodních vztahu (23-KMV)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2015
Semestr: oba
Body: 10
E-Kredity: 10
Rozsah, examinace: 1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:9999 / neurčen (9999)
letní:neurčen / neurčen (9999)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je určen pouze pro doktorandy
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. PhDr. Václav Horčička, Ph.D.
PhDr. Jaromír Soukup, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Dagmar Moravcová, CSc.
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Dagmar Moravcová, CSc. (15.03.2010)
Předmět připravuje studenty doktorského studia MV na povinnou dílčí Zk. Na dvou seminářích během semestru je procvičována znalost problematiky vývoje MV od 1. světové války do současnosti. Podrobněji v materiálech ke konkrétním seminářům.Poabsolvování obou seminářů se student přihlásí na ZK (termíny vypisovány během ZS i LS), nejpozději dva dny před termínem Zk pošle anotace 5 titulů literatury prostudované ke Zk (ne monografií uložených k jednotlivým seminářům, resp. částí syntéz). Požadují se články z odborné literatury, resp. samostatně prostudované monografie.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK