PředmětyPředměty(verze: 867)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Současné problémy mezinárodních vztahů - JPB269
Anglický název: Contemporary Issues in International Relations
Zajišťuje: Katedra mezinárodních vztahu (23-KMV)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 110 / neurčen (85)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Viera Knutelská, Ph.D.
doc. PhDr. Jan Karlas, Ph.D., M.A.
Vyučující: Mgr. Viera Knutelská, Ph.D.
Neslučitelnost : JPB191
N//Je neslučitelnost pro: JPB191
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Ondřej Ditrych, M.Phil., Ph.D. (28.12.2016)
Cílem kurzu je poskytnout studentkám a studentům vhled do vybraných aktuálních i dlouhodobých problémů mezinárodních vztahů a přiblížit jim praktickou rovinu jejich fungování. S ohledem na tyto cíle je kurz koncipován jako otevřený: přednášky povedou vedle vyučujících také pozvaní externí experti, kteří se těmito problémy zabývají v praxi (státní správě, občanské společnosti, mezinárodních institucích apod.). Důraz je kladen na prostor pro diskusi a reflexi mezi studenty.

V praktické rovině je cílem kurzu rozvíjet schopnosti kritické práce se zdroji (rozlišování a vhodné použitích různých typů zdrojů, práce s fakty), jakož i samostatného kritického myšlení a formulace vlastních závěrů na základě prostudované literatury.


 
Univerzita Karlova | Informační systém UK