PředmětyPředměty(verze: 867)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Britské impérium v 18. - 20. století - JPB232
Anglický název: The British Empire from 18th to 20th Century
Zajišťuje: Katedra mezinárodních vztahu (23-KMV)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2011
Semestr: letní
Body: 5
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 25 / 25 (25)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Jaromír Soukup, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Jaromír Soukup, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Jaromír Soukup, Ph.D. (07.04.2020)
Kurz se zaměřuje na dějiny britského impéria v 18. - 20. století. Věnuje se jeho vrcholné fázi a příčinám a průběhu jeho rozpadu ve druhé polovině 20. století.
Více info Moodle: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=9362
Cíl předmětu -
Poslední úprava: SOUKUPJ (11.04.2008)

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními tendencemi a charakteristikou britského impéria v 18.-20. století. Velký důraz je rovněž kladen na studentské prezentace konkrétních problémů vývoje britského impéria v daném období.

Literatura -
Poslední úprava: SOUKUPJ (11.04.2008)
 • Blainey, G., Dějiny Austrálie, Praha 1999
 • Davies, N., Ostrovy: dějiny, Praha 2003
 • Durman, K., Popely ještě žhavé. I. Válka a nukleární mír (1938-1964), Praha 1964
 • Judd, D., Impérium. Britská imperiální zkušenost od roku 1765 do současnosti, Praha 1999
 • Lloyd, T. O., The British Empire 1558-1995, Oxford 1997
 • Ferguson, N., Nešťastná válka, Praha 2004
 • Graham, C., A concise History of the British Empire, London 1972
 • Churchill, W., Druhá světová válka I-VI, Praha 2005
 • Kašpar, O., Dějiny karibské oblasti, Praha 2002
 • Kovář, M., "Nepokoje". Příspěvek k analýze rozhodující fáze boje Irů za nezávislost na Velké Británii v letech 1916/19-1922, in: Dvacáté století. Ročenka Semináře nejnovějších dějin Ústavu světových dějin FF UK v Praze, ročník 1, 2004, s. 65-83
 • MacMillanová, M., Mírotvorci. Pařížská konference 1919, Praha 2004
 • Moody, T. W., Dějiny Irska, Praha 1996
 • Nálevka, V., Čas soumraku. Dekolonizace třetího světa, Praha 2004
 • Nerad, F., Búrská válka, Praha 2004
 • Sinclair, K. a kol., Dějiny Nového Zélandu, Praha 2003
 • Rovná, L., Jindra, M., Dějiny Kanady, Praha 2000
 • Skřivan, A., Křivský, P., Století odchází. Světla a stíny belle époque, Praha 2004
 • Skřivan, A.: Británie na sklonku viktoriánské éry, in: Historický obzor 3, 1992, č. 7/8, s. 194-201
 • Skřivan, A.: Kapitoly z dějin mezinárodních vztahů před I. světovou válkou. Politika velmocí a boxerské povstání v Číně, in: Historický obzor 4, 1993, č. 4 a 5, s. 74-77, 106-111
 • Strnad, J a kol., Dějiny Indie, Praha 2003

Metody výuky -
Poslední úprava: PhDr. Jaromír Soukup, Ph.D. (13.02.2012)

Přednáška a seminář (1/1). Podmínkou k ústní zkoušce bude pravidelná docházka, příprava na jednotlivé hodiny a prezentace vybraného tématu.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Jana Krejčíková (24.03.2019)

Klasifikace se řídí Opatřením děkanky č.17/2018. 

Sylabus -
Poslední úprava: SOUKUPJ (11.04.2008)

1) Koncepce a praxe britského impéria v 18. století (1714-1783)

2) Britské impérium na přelomu 18. a 19. století (1783-1815)

3) Britské impérium v první polovině 19. století (1815-1837/1851)

4) Na vrcholu moci. Britské impérium ve viktoriánské éře (1837-1901)

5) Impérium za zenitem? Britské impérium v předvečer první světové války (1901-1914)

6) Britská severní Amerika, Austrálie a Nový Zéland (do roku 1914)

7) Britské impérium v Asii (Indie, Dálný východ; do roku 1914)

8) Britské impérium, první světová válka a irská otázka (1914-1918/1922)

9) Britské impérium mezi světovými válkami (1918-1939)

10) Velká Británie, impérium a druhá světová válka (1939-1945)

11) Úpadek a pád britského impéria I (1945-1951)

12) Úpadek a pád britského impéria II (1951- )

13) Pohled zpět: bilance britského impéria

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK