PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Internship - JMMZ357
Anglický název: Internship
Zajišťuje: Katedra evropských studií (23-KZS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2018
Semestr: oba
Body: 15
E-Kredity: 15
Rozsah, examinace: 0/22 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (25)
letní:neurčen / neurčen (25)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: Only for students of the EPS programme (Practice Track Krakow).
Poznámka: při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: PhDr. Martin Mejstřík
prof. Zdzisław Mach, Dr.
Anotace - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Klára Žaloudková (24.10.2019)
This course is part of EPS programme curriculum and is taught in one of the partner universities. For more information see the website: http://www.epsmaster.eu/courses/
Cíl předmětu - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Klára Žaloudková (24.10.2019)

This course is part of EPS programme curriculum and is taught in one of the partner universities. For more information see the website: http://www.epsmaster.eu/courses/

Literatura - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Klára Žaloudková (24.10.2019)

This course is part of EPS programme curriculum and is taught in one of the partner universities. For more information see the website: http://www.epsmaster.eu/courses/

Metody výuky - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Klára Žaloudková (24.10.2019)

This course is part of EPS programme curriculum and is taught in one of the partner universities. For more information see the website: http://www.epsmaster.eu/courses/

Požadavky ke zkoušce - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Klára Žaloudková (24.10.2019)

This course is part of EPS programme curriculum and is taught in one of the partner universities. For more information see the website: http://www.epsmaster.eu/courses/

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK