PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2016/2017
   Přihlásit přes CAS
Political Geography of Central Europe - JMMZ128
Anglický název: Political Geography of Central Europe
Zajišťuje: Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2016 do 2016
Semestr: zimní
E-Kredity: 9
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:4/0, Zk [HT]
Počet míst: 2 / neurčen (5)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Petra Baštová, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Petra Baštová, Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Kurs Political Geography of Central Europe má dva cíle:
1/ seznámit studenty s politickou geografií, s vývojem tohoto oboru, s jeho teoretickými východisky a obecnějšími koncepcemi uvažování o vztahu mezi prostorem a politickými, sociálními a historickými procesy.
2/ přiblížit studentům vybraná témata politické geografie, relevantní pro region střední Evropy a jeho vývoj po pádu železné opony, prohloubit jejich znalosti místopisu a na konkrétních příkladech ukázat aplikaci obecných konceptů.
Důraz je kladen na vztahy mezi jádrovými a periferními oblastmi v lokálním, regionálním, státním, makroregionálním i globálním měřítku.
Poslední úprava: Baštová Petra, PhDr., Ph.D. (27.09.2016)
Podmínky zakončení předmětu -

a) Studenti se účastní výuky ve stanoveném termínu.

b) Studenti jsou povinni nastudovat tituly uvedené v seznamu studijní literatury.

c) Studenti jsou povinni v písemné podobě (min. 5 normostran) předložit interpretaci textu, který si vyberou ze studijního materiálu v readeru.

d) Studenti jsou povinni odevzdat písemnou analýzu proměňující se lokace ve střední Evropě (min. 7 normostran).

Tyto práce budou odevzdány v dohodnutých termínech (nedodržení termínu odevzdání práce bez řádné omluvy znamená jeho propadnutí).

Pro průběžné písemné práce platí princip dvojího čtení, tj. práce je jednou vrácena k případné opravě, druhá verze se hodnotí jako definitivní.

e) Předmět je ukončen písemnou zkouškou, která se skládá z orientace ve slepých mapách, otázek k zadané povinné literatuře a přehledových otázek v podobě testu.

Konečná známka z předmětu je stanovena na základě práce v celém kurzu, tj. jako souhrnné hodnocení průběžných písemných prací a závěrečného testu, a to v poměru 1 : 1.

 

Poslední úprava: Baštová Petra, PhDr., Ph.D. (28.09.2016)
Literatura -


Povinná literatura (úvodní, přehledová):

Mark Blacksell: Political Geography, London – New York: Routledge, 2006, kapitola č. 1: Placing political geography, s. 1-10 a kapitola č. 8: Imagining natural divisions of global power, s. 135-149.

Marcin Wijciech Solarz, The end of geography and the power of maps, in: Geography, Vol. 100, No. 3 (2015), pp. 169-173.

Jiří Trávníček, Zrození střední Evropy z ducha..., in: Jiří Trávníček (eds.), V kleštích dějin. Střední Evropa jako pojem a problém. Brno: Host, 2009, s. 243-304. 

jakákoli spolehlivá a aktuální geografická příručka se základními informacemi o Německu, Rakousku a zemích V4 (např. CIA World Factbook https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ez.html nebo Der neue Fischer Weltalmanach tištěný i on-line http://www.weltalmanach.de/)

mapy a slepé mapy (např. http://www.d-maps.com/continent.php?num_con=5&lang=en)


Povinná literatura vhodná k analýze (+ klíčová pro test):

- stát jako hlavní analytická jednotka:
Neil Brenner, Beyond State-Centrism? Space, Territoriality, and Geographical Scale in Globalization Studies, in: Theory and Society, Vol. 28, No. 1 (1999), pp. 39-78.

- ekonomická geografie a globalizace:
Philip McCann, Globalization and economic geography: the world is curved, not flat, in: Cambridge Journal of Regions, Economy and Society, No. 1, 2008, pp. 351-370.

- geografická analýza rozšiřování EU:
Andrew T. Wolff, Geography as a Diagnostic Toll in International Relations: A Geographic Analysis of the European Union´s Eastward Enlargement. Paper posted at the International Studies Association Annual Conference San Francisco, 2008.

- jeden z následujících tří článků o postsocialistické transformaci měst ve střední Evropě:
: Luděk Sýkora: New socio-spatial formations: Places of residential segregation and separation in Czechia, in: Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, Vol. 100, No. 4 (2009), pp. 417-435.
: Zoltán Kovács, Social and economic transformation of historical neighbourhoods in Budapest, in: Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, Vol. 100, No. 4 (2009), pp. 399-416.
: Iwona Sagan – Maja Grabkowska, Urban Regeneration in Gdańsk, Poland: Local Regimes and Tensions Between Top-Down Strategies and Endogenous Renewal, in: European Planning Studies, Vol. 20, No. 7 (2012), pp. 1135-1154.


Doporučená literatura vhodná k analýze (c):

David Harvey, The Sociological and Geographical Imaginations, in: International Journal of Politics, Culture, and Society, Vol. 18, No. 3-4 (2005), pp. 211-255.

Robert D. Kaplan, The Revenge of Geography: What the Map Tells Us about Coming Conflicts and the Battle against Fate. New York: Random House, 2012, kapitola č. IX: The Geography of European Divisions, s. 133-153.

Manfred Kühn – Heike Liebmann, Urban Regeneration: Strategies of Shrinking Cities in Eastern Germany, in: Die Erde, roč. 143, č. 1-2, 2012, s. 135-152.

Robert Steiger – Johann Stötter, Climate change impact assessment of ski tourism in Tyrol, in: Tourism Geographies, Vol. 15, No.4 (2013). s. 577-600.

Gearoid O Tuathail – Timothy W. Luke, Present at the (Dis)Integration: Deterritorialization and Reterritorialization in the New Wor(l)d Order, in: Annals of the Association of American Geographers, Vol. 84, No. 3, 1994, pp. 381-398.

Thomas P. M. Barnett, The Pentagon?s New Map, in: Esquire, 2003.

 

Další doporučená literatura (spíše učebnicového charakteru, ne pro analýzu):

Michael Bradshaw, World Regional Geography, McGraw-Hill, 2009, kapitoly 1-4.
Slavomír Horák, Geografie cestovního ruchu Evropy. Pardubice: Radek Drahný, 2006, s. 11-51.
Robert D. Kaplan, The Revenge of Geography: What the Map Tells Us about Coming Conflicts and the Battle against Fate. New York: Random House, 2012, kapitola č. V: The Nazi Distortion, s. 79-88.
Carolyn Gallaher et al.: Key Concepts in Political Geography, London et al.: Sage, 2009, zvláště kapitoly č. 1: Nation-State, pp. 19-27; č. 2: Sovereignty, pp. 28-40, č. 6: Territory, pp. 77-86; č. 14: Globalization, pp.164-173; č. 15: Migration, pp174-184.
Colin Flint – Peter J. Taylor, Political Geography: World-economy, nation-state and locality. 5. vyd. Harlow: Pearson, 2007.
Joe Painter – Alex Jeffrey, Political Geography: An Introduction to Space and Power. London: Sage, 2009. (zvláště kapitola Gentrification: Urban Renaissance or Urban Revanchism?, s. 114-119)
Noel Parker (ed.), The Geopolitics of Europe’s Identity: Centres, Boundaries, and Margins. New York: Palgrave, 2008, s. 3-23 a 177-193.


Doplňující studijní literatura:

- Der neue Fischer Weltalmanach 2016: Zahlen, Daten, Fakten. Frankfurt a. M.: Fischer Taschenbuch Verlag 2015.
- Deutschlandatlas: Unser Land in 200 thematischen Landkarten. 2010.
- Školní atlas světa, Kartografie Praha, 2012.
- Školní atlas dnešního světa. Terra Spol. 2011.
- Rüdiger Glaser – Hans Gebhardt – Winfried Schenk (eds.), Geographie Deutschlands. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2007.
- Dirk Hänsgen - Sebastian Lentz - Sabine Tzschaschel (eds.): Deutschlandatlas: Unser Land in 200 thematischen Landkarten. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgeselschaft, 2010.
- Elisabeth Lichtenberg, Österreich: Geographie, Geschichte, Wirtschaft, Politik. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2013.
- Hans Ulrich Rudolf – Vadim Oswalt (eds.), TaschenAtlas Deutsche Geschichte. Rotha: Klett-Perthes, 2006.
- Jehlička, P. – Tomeš, J. – Daněk, P. (eds.), Stát, prostor, politika: vybrané otázky politické geografie. Praha: Karolinum, 2000.
- Liščák, V., Státy a území světa. Praha: Libri, 2009.
- Waisová, Š., et al., Atlas mezinárodních vztahů: prostor a politika po skončení studené války. Plzeň: Aleš Čeněk, 2007.

Online mapové hry:
http://www.geography-map-games.com/#
http://www.geographie-spiele.com
http://online.seterra.net/cs
a další podobné


Doplňující četba:
časopis Země světa - čísla zaměřená na Německo, Rakousko, Slovensko, Polsko a Maďarsko


Poslední úprava: Baštová Petra, PhDr., Ph.D. (12.09.2017)
Sylabus -

Kurs Political Geography of Central Europe má dva cíle:
1/ seznámit studenty s politickou geografií, s vývojem tohoto oboru, s jeho teoretickými východisky a obecnějšími koncepcemi uvažování o vztahu mezi prostorem a politickými, sociálními a historickými procesy.
2/ přiblížit studentům vybraná témata politické geografie, relevantní pro region střední Evropy a jeho vývoj po pádu železné opony, prohloubit jejich znalosti místopisu a na konkrétních příkladech ukázat aplikaci obecných konceptů.
Důraz je kladen na vztahy mezi jádrovými a periferními oblastmi v lokálním, regionálním, státním, makroregionálním i globálním měřítku.

 

Úvodní informace studentům k výuce v ZS 2017/2018 (termíny budou doplněny na začátku semestru):  

Vážené studentky, vážení studenti,

vítám Vás v kurzu Political Geography of Central Europe. Doufám, že Vás vybraná témata, texty a úkoly budou zajímat a inspirovat.

Bloková výuka by měla proběhnout ... (bude upřesněno).
Před výukou nebo po ní Vám ráda budu k dispozici pro případné konzultace, upřesnění studijních požadavků a podobně.
Účast na tutorialu se předpokládá. Mimo jiné je základem pro porozumění očekáváním a požadavkům vzhledem k písemným pracím i k přípravě na test.

Informace o kurzu a povinné i doporučené studijní materiály Vám budu zprostředkovávat pomocí Moodle (odkaz na horní liště webu IMS → Subcategories: Institut mezinárodních studií → Subcategories: Political Geography of Central Europe). Pro přihlášení slouží stejné údaje jako pro přihlášení do SISu (číslo studenta a heslo) - odkaz na přihlášení je v pravém horním rohu.
Vyzkoušejte si prosím už na začátku semestru, zda Vám přihlášení funguje. Pokud by nefungovalo, zaslala bych Vám heslo pro přístup pro hosty.


Požadavky na písemné práce (= 50 % známky):

1. Analýza a podrobnější interpretace textu ze studijních materiálů, minimálně 5 normostran (9000 znaků včetně mezer) = 25 %

Vyberte si jakýkoli z povinných či doporučených textů určených k analýze a podrobně jej zanalyzujte. První strana by měla obsahovat představení hlavních myšlenek hodnoceného textu. Druhá strana by měla obsahovat zhodnocení hlavních myšlenek z hlediska širšího kontextu našich znalostí o daném problému. Třetí strana by se měla zaměřit na to, co vlastně z daného textu vyplývá a jakým způsobem mění naše chápání v oblasti daného problému. Čtvrtá strana by měla být kritická a zaměřit se na nedostatky nebo nedostatečná vysvětlení některých problémů či důsledků. Pátá strana by pak měla obsahovat Váš odůvodněný osobní postoj k hlavním tezím článku.

Zvláště při hodnocení myšlenek článku v širším kontextu nezapomeňte uvést (a řádně ocitovat) myšlenky dalších autorů, kteří se k danému tématu vyjadřují.

Termín pro zaslání této analýzy na můj e-mail je XX. 11. 2017.


2. Analýza proměňující se lokace ve střední Evropě, minimálně 7 normostran (12 600 znaků včetně mezer) = 25 %

Vyberte si konkrétní středoevropskou lokaci (město či městskou čtvrť, úzce vymezený region, ropovod/plynovod, řeku, ostrov, horskou oblast, oblast těžby či následné rekultivace krajiny, pohraniční oblast...), která v současné době prochází výraznou proměnou krajiny (a často též demografické a socioekonomické charakteristiky). Proměnu vybrané lokace analyzujte.

V úvodu vysvětlete, proč jste si vybrali právě tuto lokaci a v čem spočívá její současná proměna. Vložte mapy a satelitní snímky a okomentujte geografickou polohu a geografická specifika místa, včetně toho, jak ovlivňují význam/problematičnost této lokace.
Věnujte se politickým aspektům vývoje – kdo má na dané lokaci zájem, proč, jaké jsou cíle jednotlivých aktérů, jak se jich snaží dosáhnout. Zhodnoťte ekonomické aspekty lokace, tj. jaký je ekonomický potenciál místa, kdo zde má významné ekonomické zájmy a proč. Analyzujte vývoj též z ekologického hlediska – jaký je význam daného místa z hlediska ochrany životního prostředí, jaká environmentální rizika jsou spojená s tímto místem, dochází v těchto otázkách ke střetům zájmů?
Nakonec zhodnoťte, jak si myslíte, že bude situace v lokaci vypadat v horizontu pěti a poté dvaceti let – svůj odhad podpořte argumenty. Nezapomeňte uvést a řádně ocitovat zdroje.

Termín pro zaslání druhé práce na můj e-mail je XX. 12. 2017.


Obecné pokyny pro písemné práce

- pro obě analýzy platí princip dvojího čtení, tj. práce je jednou vrácena k případné opravě, druhá verze se hodnotí jako definitivní

- v individuálních případech je možné termíny prodloužit, ale žádost o to musí být zaslána minimálně dva dny před vypršením lhůty
- prodloužením lhůty ztrácí student nárok na princip dvojího čtení (první verze se hodnotí již jako definitivní)

- dejte si pozor na plagiátorství: každou cizí myšlenku řádně ocitujte (doporučený způsob citací je např. Chicago style - http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html)


Závěrečný test
(= 50 % známky)

Test bude vycházet z povinných textů, přednášky a seznamu požadovaných znalostí lokací, geografických pojmů a údajů (seznam bude k dispozici nejpozději od začátku prosince prostřednictvím Moodle). Podstatnou součástí testu budou slepé mapy Evropy s důrazem na střední Evropu. Bližší informace najdete koncem semestru na Moodle.


Pokud by Vám cokoli nebylo jasné, neváhejte se zeptat.

Brzy na viděnou,

Petra Baštová

 

 

Poslední úprava: Baštová Petra, PhDr., Ph.D. (25.08.2017)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK