PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2018/2019
  
Master´s Thesis Seminar I. - JMMZ105
Anglický název: Master´s Thesis Seminar I.
Zajišťuje: Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: oba
Body: 3
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: 0/2 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / 3 (3)
letní:neurčen / neurčen (3)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc.
Vyučující: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc.
Anotace -
Poslední úprava: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (02.10.2013)
This course is focusing on the methodological and technical problems with writing thesis.

Literatura -
Poslední úprava: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (02.10.2013)

DUNLEAVY, Patrick. Authoring a PhD : how to plan, draft, write, and finish a doctoral thesis or dissertation. Houndmills : Palgrave Macmillan, 2003, 297 s.

GRIX, Jonathan. Approaches to the study of contemporary Germany : research methodologies in German studies. Birmingham : University of Birmingham Press, 2002, 307 s.

CORNELISSEN, Christoph. Geschichtswissenschaften : eine Einführung. Frankfurt am Main : Fischer Taschenbuch, 2000, 320 s.

BIRCH, Jack W. - MAUCH, James E. Guide to successful thesis and dissertation: a handbook for students and faculty. New York: Dekker, 1998, 335 s.

IGGERS, George G. Dějepisectví ve 20. století: od vědecké objektivity k postmoderní výzvě. Praha : Lidové noviny, 2002, 177 s.

EIBACH, Joachim - LOTTES, Günther (edd.). Kompass der Geschichtswissenschaft: Ein Handbuch. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2006, 400 s.

SWAIN, Harriet (ed.). Velké otázky historie. Praha: Národní divadlo, 2006, 327 s.

WALLERSTEIN, Immanuel: Kam směřují sociální vědy. Zpráva Gulbekianovy komise o restrukturaci sociálních věd. Praha: SLON, 1998, 111 s.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (02.10.2013)

Requirements: presentation of the thesis (1x or 2x), activit participation on the course and on the discussions.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (02.10.2013)

The course is structured as a combination of a tutorial and discussion on the possible topics of MA theses.

Discussed points:

1. Quotation

2. Databases and other e-Sources

3. Libraries/Archives

4. Setting a research question

5. Argumentation and its Structure

 

 

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (02.10.2013)

The course is aimed for the MA students of CECS study programme.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK