PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Diplomový seminář I - JMM808
Anglický název: Diploma Theses Seminar
Zajišťuje: Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/3 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / 82 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Patří ke studentské práci typu: diplomová práce
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (30.10.2019)

Cílem předmětu je hledání tématu, diskuze nad vznikajícími částmi diplomové práce a řešení z tohoto procesu vzniklých otázek a nejasností a příprava projektu diplomové práce.

Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (30.10.2019)

Šanderová, Jadwiga: Jak číst a psát akademickou práci.

Metody výuky
Poslední úprava: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (30.10.2019)

Seminární přímá výuka doplněná průběžnými skypovými konferencemi.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (30.10.2019)

Pro splnění předmětu je nutné podevzdat v termínu projekt diplomové práce (včetně předchozí konzultace s vedoucím), odprezentovat téma diplomové práce, podílet se na práci v hodině (včetně aktivní docházky) a odevzdat čtyřstránkovou recenzi stěžejní knihy (250-400 tiskových stran) k tématu diplomové práce.

 

Studenti jsou hodnoceni ve vztahu k opatření děkanky 14/2018 (https://www.fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-172018). Podmínkou pro zakončení předmětu je docházka a splnění výše uvedených úkolů.

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (30.10.2019)

Cílem předmětu je v zimním semestru seznámení studentů se základy badatelské práce a se základními přístupy k psaní diplomové práce. Budou zopakovány základní pojmy, termíny a formy psaní diplomové práce. Zároveň bude procvičeno používání databází a knihovních systémů. 

 

Na začátku semestru bude stanoven rozpis úkolů a data prezentací vznikajících částí práce. 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK