PředmětyPředměty(verze: 916)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Socio-ekonomická geografie německy mluvících zemí - JMM731
Anglický název: Social and Economic Geography of German Speaking Countries
Zajišťuje: Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2016
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (15)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Petra Baštová, Ph.D.
Je neslučitelnost pro: JMM031
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Petra Baštová, Ph.D. (22.01.2016)
Kurz je věnován vybraným otázkám socio-ekonomické geografie německy mluvících zemí, přičemž jsou brány v potaz rovněž aspekty geografie politické a historické. Cílem předmětu je rozvíjet u studentů znalosti geografie německy mluvících zemí a schopnost vnímání a interpretace prostorových souvislostí nejrůznějších sociálních a ekonomických jevů.
Jednotlivé hodiny spojuje zaměření na dynamiku vývoje jádrových a periferních oblastí (v rámci států, regionů i měst) za posledních zhruba 150 let s důrazem na vývoj v posledních desetiletích, současný stav a prognózy dalšího vývoje. Budeme sledovat vztahy mezi lokálními, regionálními a globálními jevy a pokusíme se nenahlížet na stát jako na a priori danou základní jednotku analýzy v prostoru.

Studenti mají možnost výrazně ovlivnit náplň hodin svým výběrem referátů.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Petra Baštová, Ph.D. (09.12.2015)

Studijní požadavky:
- pravidelná a aktivní účast na semináři
- četba a studium map (cca 300 stran)
- příprava a přednesení referátu (20-25 min)
- odevzdání referátu v písemné podobě, doprovázené mapami, obrázky a grafy (cca 10 normostran)

Studenti budou hodnoceni podle...
a/ aktivní účasti na seminářích (včetně práce s mapami apod.)
b/ předneseného referátu
c/ písemného zpracování referátu

V případě referátu bude hodnocen výběr tématu, struktura referátu, přednes referátu a jeho vizuální podpora (mapy, obrázky, apod.), písemné zpracování tématu a výběr zdrojů a literatury.

Kreditní ohodnocení jednotlivých typů studijních činností: (1 ETCS = 25 hod.)
- účast na semináři: 18 hod
- přípravná četba:    50 hod
- ústní  a písemné zpracování referátu: 32 hod
celkem: 100 hod = 4 ECTS

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Petra Baštová, Ph.D. (22.01.2016)

Základní četba:
- David Harvey, The Sociological and Geographical Imaginations, in: International Journal of Politics, Culture, and Society, Vol. 18, No. 3-4 (2005), pp. 211-255.
- Neil Brenner, Beyond State-Centrism? Space, Territoriality, and Geographical Scale in Globalization Studies, in: Theory and Society, Vol. 28, No. 1 (1999), pp. 39-78.
- Philip McCann, Globalization and economic geography: the world is curved, not flat, in: Cambridge Journal of Regions, Economy and Society, No. 1, 2008, pp. 351-370.
- Rüdiger Glaser - Hans Gebhardt - Winfried Schenk (eds.), Geographie Deutschlands. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2007.
- Dirk Hänsgen - Sebastian Lentz - Sabine Tzschaschel (eds.): Deutschlandatlas: Unser Land in 200 thematischen Landkarten. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgeselschaft, 2010.
- Elisabeth Lichtenberg, Österreich: Geographie, Geschichte, Wirtschaft, Politik. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2002.
- André Odermatt - Daniel Wachter, Schweiz: eine moderne Geographie, Zürich: NZZ, 2004.
- Hans Ulrich Rudolf - Vadim Oswalt (eds.), TaschenAtlas Deutsche Geschichte. Rotha: Klett-Perthes, 2006.

Základní faktografické příručky, zdroje dat a kartografická díla:
- Der neue Fischer Weltalmanach 2016: Zahlen, Daten, Fakten. Frankfurt a. M.: Fischer Taschenbuch Verlag 2015.
- Statistisches Bundesamt (www.destatis.de - zvláště nejnovější Statistisches Jahrbuch)
- Bundesanstalt Statistik Österreich (www.statistik.at - zvláště nejnovější verze publikace Österreich. Zahlen. Daten. Fakten)
- Statistik Schweiz (www.bfs.admin.ch - zvláště Statatlas Schweiz: Interaktiver Statistischer Atlas der Schweiz)
- Dirk Hänsgen - Sebastian Lentz - Sabine Tzschaschel (eds.): Deutschlandatlas: Unser Land in 200 thematischen Landkarten. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgeselschaft, 2010.
- Školní atlas světa, Kartografie Praha, 2012.
- Školní atlas dnešního světa. Terra Spol. 2011.

Online mapové hry: http://www.geographie-spiele.com
poznávání spolkových zemí / kantonů a měst Německa, Rakouska i Švýcarska, u Německa navíc i řeky a městské části Berlína (Bezirke)

Doporučená četba k jednotlivým tématům:
- Christophe Büchi, Röstigraben: Das Verhältnis zwischen deutscher und französischer Schweiz - Geschichte und Perspektiven. Zürich, NZZ, 2001, zvláště s. 7-19 a 279-301.
- Gregor Betz, Das Ruhrgebiet - europäische Stadt im Werden? Strukturwandel und Governance durch die Kulturhauptstadt Europas RUHR. 2010, in: Oliver Frey - Florian Koch (eds.): Die Zukunft der Europäischen Stadt: Stadtpolitik, Stadtplanung und Stadtgesellschaft im Wandel. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2011, s. 324-342.
- Marco Bontje, Facing the challenge of shrinking cities in East Germany: The case of Leipzig, in: GeoJournal, Vol. 61, No. 1, (2005), pp. 13-21.
- Sophie Schetke - Dagmar Haase, Multi-criteria assessment of socio-environmental aspects in shrinking cities: Experiences from Eastern Germany, in: Environmental Impact Assessment Review, Vol. 28, No. 7 (2008), pp. 483-503.
- Robert Steiger - Johann Stötter, Climate change impact assessment of ski tourism in Tyrol, in: Tourism Geographies, Vol. 15, No.4 (2013). s. 577-600.
- Joe Painter - Alex Jeffrey, Political Geography: An Introduction to Space and Power. London: Sage, 2009. (zvláště kapitola Gentrification: Urban Renaissance or Urban Revanchism?, s. 114-119) 
- David Blackbourn, Podmaňování přírody: Voda, krajina a vývoj moderního Německa. Praha: BB art, 2009.
- Emil Brix - Ernst Bruckmüller - Hannes Stekl (eds.), Memoria Austriae. Wien: Verlag für Geschichte und Politik, 2005.

Doplňující četba:
- časopis Země světa - čísla zaměřená na Německo, Rakousko a Švýcarsko

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Petra Baštová, Ph.D. (22.01.2016)

1/ Úvodní informace; vymezení a shrnutí vstupních znalostí

2/ Německy mluvící země perspektivou soudobých obecných geografických konceptů (přetrvávající role státu jako základní analytické jednotky? - Brenner, globalizace vs. lokalizace - McCann, časoprostorová komprese - Harvey)

3/ Koncipování regionu "německy mluvící země", resp. "středozápadní Evropa" (jazyk a kultura jako hlavní pojítko mezi německy mluvícími zeměmi), zapojení německy mluvících zemí do koncepcí "střední Evropy"

4/ Dělení na staré a nové spolkové země - nadále aktuální přístup v rámci socio-ekonomické geografie? (hospodářská výkonnost a demografický vývoj, převažující migrační vzorce)

5/ Regionální rozdíly v Rakousku (hospodářská výkonnost a demografický vývoj, převažující migrační vzorce: West-Ost Gefälle, zentrale Peripherie)

6/ Regionální rozdíly ve Švýcarsku (hospodářská výkonnost a demografický vývoj, převažující migrační vzorce: Mittelland a horské oblasti, rozdíly mezi jazykovými oblastmi)

7/ Ekonomické versus ekologické zájmy - konsenzy a konflikty v otázkách využití prostoru a přístupu ke krajině v NMZ

8/ Doprava a komunikace - řeky a moře jako obchodní cesty, hory jako překážka komunikace?

9/ Alpy a cestovní ruch - historický vývoj, současný stav a prognózy do budoucna (dopady na krajinu a hospodářský i demografický vývoj v horských oblastech, pozitivní přínosy, negativní důsledky)

10/ Metropolitní regiony, aglomerace a jejich zázemí (především Rhein-Ruhr, Rhein-Main, Rhein-Neckar, Halle/Leipzig-Sachsendreieck, Zürich, Geneve-Lausanne, Basel)

11/ "Shrinking cities" ve východním Německu (Hoyerswerda, Görlitz, Greifswald, Brandenburg an der Havel a další)

12/ Současné urbanistické výzvy: gentrifikace versus přistěhovalecké čtvrti (Berlín, Hamburk, Düsseldorf, Frankfurt nad Mohanem, Vídeň, Curych...)

13/ Shrnutí, zajímavosti

Vstupní požadavky
Poslední úprava: PhDr. Petra Baštová, Ph.D. (22.01.2016)

- minimálně základní přehled geografie německy mluvících zemí
- znalost němčiny


 
Univerzita Karlova | Informační systém UK