PředmětyPředměty(verze: 821)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Diplomový seminář pro Německá a středoveropská studia I. - JMM721
Anglický název: Diploma Seminar for German and Central European Studies I.
Zajišťuje: Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / 15 (15)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Václav Šmidrkal, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Václav Šmidrkal, Ph.D.
Neslučitelnost : JMM213
Je neslučitelnost pro: JMM213
Je prerekvizitou pro: JMM722
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Václav Šmidrkal, Ph.D. (10.09.2017)

Kurs prohlubuje znalosti standardů akademického psaní v oblasti společenských a humanitních věd a vede studenty k přípravě projektu diplomové práce.
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Václav Šmidrkal, Ph.D. (10.09.2017)

Povinná literatura

 

Booth, Wayne C., Gregory G. Colomb a Joseph M. Williams. The Craft of Research. 3. vyd. Chicago: University of Chicago Press, 2008.

Wytrzens, Hans Karl et al. Wissenschaftliches Arbeiten: eine Einführung. 5. vyd. Wien: Facultas.wuv, 2017.

 

 

Doporučená literature

 

Becker, Howard S. Writing for Social Scientist. How to Start and Finish Your Thesis, Book, or Article. 2. vyd. Chicago: The University of Chicago Press, 2007.

Berg, Bruce L. Qualitative Research Methods for the Social Sciences. 4. vyd. Boston: Allyn and Bacon, 2001.

Disman, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: Karolinum, 2002.

Drulák, Petr et al. Jak zkoumat politiku: kvalitativní metodologie v politologii a mezinárodních vztazích. Praha: Portál, 2008.

Evera, Stephen van. Guide to Methods for Students of Political Science. Ithaca, NY: Cornell University Press, 1997.

George, Alexander L., and Andrew Bennett. Case Studies and Theory Development in the Social Sciences. Cambridge, MA, MIT Press, 2005.

Gerring, John. Social Science Methodology: A Unified Framework. 2. vyd. Cambridge: Cambridge University Press, 2012.

Goertz, Gary. Social Science Concepts: A User’s Guide. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2005.

Goertz, Gary a James Mahoney. A Tale of Two Cultures: Qualitative and Quantitative Research in Social Sciences. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2012.

Grix, Jonathan. Approaches to the study of contemporary Germany: research methodologies in German studies. Birmingham: University of Birmingham Press, 2002.

Grix, Jonathan. The foundations of research. A student’s guide. 2. vyd. New York: Palgrave Macmillan, 2011.

Hancock, Dawson R. a Bob Algozzine. Doing Case Study Research. A Practical Guide for Beginning Researchers. New York: Teachers College Columbia University, 2006.

Hendl, Jan. Kvalitativní výzkum. Základní metody a aplikace. Praha: Portál, 2005.

Iggers, George G. Dějepisectví ve 20. století: od vědecké objectivity k postmoderní výzvě. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2002.

Jaccard, James a Jacob Jacoby. Theory Construction and Model-Building Skills: A Practical Guide for Social Scientists. New York: Guilford, 2010.

King, Gary, Robert O. Keohane, and Sidney Verba. Designing Social Inquiry: Scientific Inference in Qualitative Research. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1994.

Landman, Todd. Issues and Methods in Comparative Politics: An Introduction. 3. vyd. Abingdon: Routledge, 2008.

Mouton, Johann a H.C. Marais. Basic Concepts in the Methodology of the Social Sciences. Pretoria, HCRS, 1996.

Oruc, A. Yavuz. Handbook of Scientific Proposal Writing. Boca Raton, FL: CRC Press, 2012.

Pennings, Paul, Hans Keman a Jan Kleinnijenhuis. Doing Research in Political Science. An Introduction to Comparative Methods and Statistics. 2nd ed. London: Sage, 2006.

Ragin, Charles C. The Comparative Method: Moving Beyond Qualitative and Quantitative Strategies. Berkeley, CA: University of California Press, 1987.

Reichel, Jiří. Kapitoly metodologie sociálních výzkumů. Praha: Grada, 2009.

Seale, Clive, David Silverman, Jaber F. Gubrium, and Giampietro Gobo. Eds. Qualitative Research Practice. Concise Paperback Edition. London: SAGE, 2006.

Schutt, Russell K. Investigating the Social World: The Process and Practice of Research. 7th ed. London: SAGE, 2011.

Sorenson, Sharon. Webster’s New World Student Writing Handbook. 5th ed. Hoboken: Wiley, 2010.

Šanderová, Jadwiga. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách: několik zásad pro začátečníky. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005.

The Chicago Manual of Style. 16th edition. Chicago: The University of Chicago Press, 2010.

Turabian, Kate L. Manual for Writers of Research Papers, Theses, and Dissertations. 7th ed. Chicago: University of Chicago Press, 2007.

Woods, Peter. Successful Writing for Qualitative Researchers. 2nd ed. London: Routledge, 2006.

Yin, Robert K. Case Study Research: Design and Methods. 3rd Ed. London: SAGE, 2003.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Václav Šmidrkal, Ph.D. (10.09.2017)

- Aktivní účast na výuce

- Příprava na výuku na základě předem zadané četby

- Odevzdání projektu diplomové práce

Sylabus - český znakový jazyk
Poslední úprava: PhDr. Václav Šmidrkal, Ph.D. (10.09.2017)

1. Úvod do obsahu kurzu

2. Jak vybrat téma a zpracovat bibliografii

3. Prameny: tisk, rozhovory, archivy, data

4. Jak (ne)napsat akademický text

5. Jak analyzovat tisk

6. Jak analyzovat obraz

7. Expertní rozhovor

8. Případová a komparativní studie

9. Kulturní obraty

10. Studium kolektivní paměti

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK