PředmětyPředměty(verze: 821)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Polština II - JMM719
Anglický název: Polish II
Zajišťuje: Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2017
Semestr: letní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/4 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / 15 (15)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: Krzysztof Sitarz
Vyučující: Krzysztof Sitarz
Sylabus - polština
Poslední úprava: Mgr. Tomasz Dawid Jędruchów (07.02.2016)

Drugi semestr nauki Języka Polskiego skierowany jest dla studentów na kierunku Německá a středoevropská studia.

 

Przedmiot jest kontynuacją nauki rozpoczętej w ramach przedmiotu Polština I - JMM718

 

Podręcznik:

Stempek I., Stelmach A., Dawidek S., Szymkiewicz A. - POLSKI, KROK PO KROKU
Seria podręczników do nauki języka polskiego dla obcokrajowców
Poziom A1/A2

Wydanie czwarte, Kraków 2013

Zakres tematyczny:

1. Rodzina
- Czyj? Czyja? Czyje? Jak często? Kiedy?
- rodzina, pory dnia, zawsze, zwykle... nigdy
- zaimki dzierżawcze

2. Co robisz w poniedziałek o ósmej?
- umawianie się na spotkanie, zapraszanie
- godziny, dni tygodnia
- liczebniki porządkowe 1-24

3. Gdzie byłaś Mami? Byłam w kinie.
- Co robiłeś? Co robiłaś?
- spędzanie wolnego czasu
- czas przeszły, czasowniki: jeść, pójść

4. Z przewodnikiem po Krakowie
- pytanie o drogę
- obiekty w mieście
- czasowniki: iść/chodzić, jechać/jeździć, zaimki osobowe w bierniku

5. Karton czy pudełko?
- zakupy, wyrażanie prośby
- ilości i miary, opakowania, poczta
- dopełniacz l. mn. rzeczowników i przymiotników, zaimki osobowe w dopełniaczu, rekcja liczebników

6. Co ma być to będzie
- plany na przyszłość
- pogoda, pory roku, miesiące, andrzejki\
- przysłówek, czas przyszły złożony

7. Plotki, plotki. Kto z kim i o czym
- Podoba Ci się? Wyrażanie uczuć i opinii pozytywnych/negatywnych
- samopoczucie
- lubić/podobać się, deklinacja zaimków osobowych

8. Pokaż mi swoje mieszkanie...
- Gdzie to jest? Opis mieszkania.
- mieszkanie: pomieszczenia i sprzęty: lokalizacja przedmiotów
- miejscownik l. poj. i l. mn., przyimki: na, w, przy, o, po

9. Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej
- szukanie i wynajmowanie mieszkania
- lokalizacja przedmiotów
- przyimki statyczne

10. Podróże
- dworzec PKP
- kierunki geograficzne, atrakcje turystyczne w Polsce
- przyimki statyczne i dynamiczne

11. Kiedy to było?
- Kiedy? W którym roku? Życzenia
- pary aspektowe, biografia
- aspekt w czasie przeszłym, daty

12. Dokąd pojedziemy na weekend?
- Co robisz w weekend? Telefonowanie
- plany na weekend
- aspekt w czasie przyszłym

13. Za małe? Za duże? W sam raz!
- zakupy, komplementy
- ubrania, materiały i wzory
- stopniowanie przymiotników, konstrukcje: mieć na sobie/nosić + biernik

14. Jak Cię widzą, tak Cię piszą
- U fryzjera, w studio fitness, wyrażanie aprobaty i dezaprobaty
- wygląd zewnętrzny, części ciała
- stopniowanie przysłówków

15. Ani ręką, ani nogą...
- u lekarza, u dentysty, dawanie rad
- idiomy związane z częściami ciała
- czasownik: powinien

16. Same problemy!
- wymiana informacji, prośby, reklamacje
- usługi, wypadek, kradzież
- tryb przypuszczający czasowników: móc, chcieć.

 

Zaliczenie:

Rozmowa z wykorzystaniem słownictwa i konstrukcji gramatycznych opanowanych w czasie semestru.

 

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK