PředmětyPředměty(verze: 809)
Předmět, akademický rok 2015/2016
   Přihlásit přes CAS
Interwar American Left: Politics and Ideology - JMM667
Anglický název: Interwar American Left: Politics and Ideology
Zajišťuje: Katedra severoamerických studií (23-KAS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2015 do 2015
Semestr: zimní
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (15)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Miloš Calda
Vyučující: doc. PhDr. Miloš Calda
Soubory Komentář
stáhnout Course Description.docx Stručný syllabus
stáhnout JMM667 Requirements.docx Požadavky
stáhnout PaperProject.doc Paper Project
Anotace -
Poslední úprava: Ing. Magda Pektorová (03.02.2016)

Kurz se zabývá zrozením radikální americké levice na konci 1.

světové války a typologií jednotlivých seskupení. Zvláštní pozornost

bude věnována Komunistické straně USA a jejím vztahům

k Sovětskému svazu. Americká levice měla největší význam ve 30.

letech 20. století, za světové hospodářské krize. Jaké postoje

zaujímali američtí komunisté k Franklinu Delano Rooseveltovi a

k jeho prezidentství? Byla meziválečná americká levice

izolacionistická nebo intervencionistická? Kurz se bude rovněž

věnovat oběma hlavním doktrínám Komunistické internacionály,

sociálfašismu a koncepci lidové fronty.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK