PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Internship Report - ES - JMM608
Anglický název: Internship Report - ES
Zajišťuje: Katedra evropských studií (23-KZS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2011
Semestr: oba
Body: 3
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: 0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc.
prof. JUDr. PhDr. Ivo Šlosarčík, LL.M., Ph.D.
Neslučitelnost : JMMZ179, JMM607, JMM609, JMM610
Je neslučitelnost pro: JMM609, JMM610, JMM607, JMMZ179
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK