PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2016/2017
   Přihlásit přes CAS
Moderní rakouské dějiny - JMM550
Anglický název: Modern Austrian History
Zajišťuje: Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2016
Semestr: letní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (1)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D. (07.02.2016)

Anotace:

Tématem kurzu v aktuálním LS je: Cizí a cizinci v Rakousku ve 20. a 21. století.
Otázka cizinců a jejich integrace do společnosti je jedním z témat, které hýbou veřejnou diskusí i politikou nejenom v Rakousku. Fenomén "cizího" a cizinců má přitom v Rakousku svoji vlastní historii, jejíž znalost je jedním z předpokladů pro porozumění současné situace. Nejedná se přitom pouze o otázku, jakým způsobem integrovat cizince do většinové společnosti. Příchod cizinců totiž podstatným způsobem ovlivňuje i většinovou společnost samotnou - integrace je vždy oboustranným procesem. Pro Rakousko toto zjištění platí ve zvláštní míře: problematika cizinců a cizího sloužila a slouží k definici vlastní identity, a to jak v negativním smyslu (vymezení vlastního na pozadí cizího), tak i ve smyslu pozitivním: vědomí (do velké míry zidealizované) multinacionální minulosti Podunajské monarchie tvoří integrální součást rakouského kulturního dědictví a porozumění sobě samému (srov. např. výzkumy Ruth Wodak). V semináři půjde o sledování fenoménu cizího a cizinců v rakouských moderních dějinách, počínaje fin de siècle až po současnost.

Výše naznačená témata budou zpracována a následně diskutována na základě jednotlivých referátů. Úkolem referenta bude samostatná příprava referátu, včetně výběru relevantní literatury a stanovení problémové otázky. Zároveň referenti připraví s předstihem a po konzultaci s vedoucím semináře text, který bude sloužit pro ostatní účastníky semináře jako podklad pro diskusi na hodině.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D. (07.02.2016)

Studijní požadavky:

pravidelná aktivní účast na semináři, příprava a přednesení referátu (cca 15-20 minut) a jeho odevzdání v písemné podobě v rozsahu cca 6-8 NS (10-13 tisíc znaků s mezerami). Pravidelná četba především cizojazyčné literatury v celkovém rozsahu přibližně 300 tiskových stran.

Hodnocení:

Studenti budou hodnoceni podle (1) předneseného referátu, který odevzdají v písemné podobě a (2) aktivní účasti na seminářích. V případě referátu bude hodnoceno pojetí tématu a jeho zpracování, výběr literatury, struktura referátu a samotný přednes, resp. jeho písemná podoba.

 

Kreditní ohodnocení jednotlivých typů studijních činností: (1 ETCS = 25 hod.)

účast na semináři:                                           18

přípravná četba                                               52

ústní  a písemná prezentace / referát                30

celkem                                                          100

Literatura - němčina
Poslední úprava: doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D. (07.02.2016)

Základní literatura

Rauchensteiner, Manfried. Der Erste Weltkrieg und das Ende der Habsburgermonarchie 1914-1918. Wien: Böhlau Verlag 2013.

Botz, Gerhard. Nationalsozialismus in Wien: Machtübernahme, Herrschaftssicherung, Radikalisierung 1938/39, Wien: Mandelbaum 2008.

Hanisch, Ernst. Der lange Schatten des Staates: Österreichische Gesellschaftsgeschichte im 20. Jahrhundert. Wien: Ueberreuter 2005.

Tálos, Emmerich., ed. et al. NS-Herrschaft in Österreich: ein Handbuch. Wien: Öbv und hpt, 2001.

Steininger, Rolf, ed. a Gehler, Michael, ed. Österreich im 20. Jahrhundert: ein Studienbuch in zwei Bänden, Wien: Böhlau 1997

Rathkolb, Oliver. Die paradoxe Republik: Österreich 1945 bis 2005. Wien: Zsolnay 2005.

Herbert Dachs... (ed.), Handbuch des politischen Systems Österreichs, Die Zweite Republik, Wien 1997.

Michael Gehler, Der lange Weg nach Europa. Österreich vom Ende der Monarchie bis zur EU. Darstellung, Innsbruck 2002

Peter Thaler, National History - National Imagery: The Role of History in Postwar Austrian Nation-Building, Central European History 32, s. 277-309.

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D. (26.02.2016)

19.2. Rozdělení referátů

26. 2. Práce doma

4.3. Diskuse odevzdaných tezí referátů

11.3. Belle époque? Vídeň na přelomu století: imigrace a sociální otázka

Povinná četba:

- Brigitte Hamann, Hitlerova Vídeň. Diktátorova učednická léta, Praha 1999, 2011

- Wolfgang Maderthaner, Die Anarchie der Vorstadt : das andere Wien um 1900, Frankfurt am Main 1999

18.3. První světová válka: váleční zajatci / uprchlíci v Rakousku, popř. zkušenost cizího na východní frontě

25.3. Děkanské volno

1.4. Meziválečné Rakousko - státní občanství MISAŘOVÁ

8.4. (Aktion Wien: Diplomový seminář ve Vídni)

15.4. Odpadá

22.4. Rakousko 1938-1945: váleční zajatci, vězni a nuceně nasazení JUS

29.4. Formování poválečného Rakouska a vztah k Němcům a Německu po roce 1945 SEMERÁDOVÁ

6.5. "Vlastní cizinci": Slovinci v Korutanech LUJCOVÁ

13.5. Imigrace od 90. let 20. století BENEŠOVÁ

 

Studijní požadavky:

pravidelná aktivní účast na semináři, příprava a přednesení referátu (cca 15-20 minut) a jeho odevzdání v písemné podobě v rozsahu cca 6-8 NS (10-13 tisíc znaků s mezerami). Pravidelná četba především cizojazyčné literatury v celkovém rozsahu přibližně 300 tiskových stran.

Hodnocení:

Studenti budou hodnoceni podle (1) předneseného referátu, který odevzdají v písemné podobě a (2) aktivní účasti na seminářích. V případě referátu bude hodnoceno pojetí tématu a jeho zpracování, výběr literatury, struktura referátu a samotný přednes, resp. jeho písemná podoba.

 

Kreditní ohodnocení jednotlivých typů studijních činností: (1 ETCS = 25 hod.)

účast na semináři:                                           18

přípravná četba                                               52

ústní  a písemná prezentace / referát                   30

celkem                                                         100

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK