PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2018/2019
  
Česká republika v Evropské unii - aktéři a zájmy - JMM534
Anglický název: Czech Republic in the European Union - actors and interests
Zajišťuje: Katedra evropských studií (23-KZS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 15 / neurčen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. Mgr. Tomáš Weiss, M.A., Ph.D.
prof. JUDr. PhDr. Ivo Šlosarčík, Ph.D., LL.M.
Vyučující: prof. JUDr. PhDr. Ivo Šlosarčík, Ph.D., LL.M.
doc. Mgr. Tomáš Weiss, M.A., Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: doc. Mgr. Tomáš Weiss, M.A., Ph.D. (22.01.2009)
Tématem kurzu je vytváření českých pozic pro jednání v Evropské unii. Těžiště výuky bude spočívat v seminářích s představiteli státní správy, kteří studentům přiblíží formování českých evropských politik ve svých sektorech.
Literatura -
Poslední úprava: doc. Mgr. Tomáš Weiss, M.A., Ph.D. (18.02.2009)

Bulmer, S, Lequesne, Ch. (eds.) The Member States of the European Union, Oxford: Oxford University Press, 2005, kapitoly 1,2,3,13

Dočkal, V. a kol. (eds.) Česká politika v Evropské unii. Evropský integrační proces a zájmy České republiky, Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2006.

Weiss, T., Šlosarčík, I., Česká republika a EU. Zvykání si v nové roli, in: Rovná, L. a kol. (eds.), Evropská unie v členských státech a členské státy v Evropské unii, Praha: VIP Books, 2007, s. 287-309.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. Mgr. Tomáš Weiss, M.A., Ph.D. (01.02.2018)

Seminární práce na zadané téma.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: doc. Mgr. Tomáš Weiss, M.A., Ph.D. (23.02.2009)

Studenti musejí mít základní znalosti o institucích a právu Evropské unie.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK