PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Jazykové znalosti - JMM512
Anglický název: Language Knowledge
Zajišťuje: Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2015
Semestr: oba
Body: 2
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: 0/3 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D.
prof. JUDr. PhDr. Ivo Šlosarčík, LL.M., Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: prof. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc. (04.02.2014)
Studijní povinnost JMM512 Jazykové znalosti zahrnuje dvě zkoušky ze světových jazyků na úrovni vysokoškolské zkoušky a jeden zápočet z dalšího jazyka. Jako splněná studijní povinnost mohou být uznány zkoušky či zápočty dosažené během předchozího vysokoškolského studia v jakémkoliv studijním cyklu (provádí garant studijního oboru, resp. jím pověřený pracovník) nebo osvědčení a certifikáty vydávané různými subjekty, poskytujícími jazykovou výuku (v případě potřeby provádí Kabinet jazykové přípravy FSV UK). Jakmile studenti dosáhnou předepsaných předpokladů pro splnění této studijní povinnosti, zapíší si předmět do SISu a během následujícího zkouškového období předloží potřebné podklady (možno zaslat i v kopii) garantovi oboru, který na tomto základě potvrdí splnění studijní povinnosti v SISu.
Jestliže si studenti zapíší jazykové kurzy na KJP FSV UK a počet v nich získaných kreditů bude vyšší než dva, mohou být tyto kredity započteny do volitelných předmětů.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: prof. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc. (03.02.2014)

Studijní povinnost JMM512 Jazykové znalosti zahrnuje dvě zkoušky ze světových jazyků na úrovni vysokoškolské zkoušky a jeden zápočet z dalšího jazyka. Jako splněná studijní povinnost mohou být uznány zkoušky či zápočty dosažené během předchozího vysokoškolského studia v jakémkoliv studijním cyklu (provádí garant studijního oboru, resp. jím pověřený pracovník) nebo osvědčení a certifikáty vydávané různými subjekty, poskytujícími jazykovou výuku (v  případě potřeby provádí Kabinet jazykové přípravy FSV UK). Jakmile studenti dosáhnou předepsaných předpokladů pro splnění této studijní povinnosti, zapíší si předmět do SISu a během následujícího zkouškového období předloží potřebné podklady (možno zaslat i v kopii) garantovi oboru, který na tomto základě potvrdí splnění studijní povinnosti v SISu.
Jestliže si studenti zapíší jazykové kurzy na KJP FSV UK a počet v nich získaných kreditů bude vyšší než dva, mohou být tyto kredity započteny do volitelných předmětů.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK