PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2018/2019
  
Moderní dějiny středo- a jihovýchodní Evropy - JMM505
Anglický název: Modern History of East Central and South Eastern Europe
Zajišťuje: Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: zimní
Body: 1
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:4/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: 10 / neurčen (10)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Luboš Švec, CSc.
Vyučující: PhDr. Petr Balla
doc. PhDr. Luboš Švec, CSc.
Neslučitelnost : JMB013
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Luboš Švec, CSc. (07.02.2019)
Kurs se zabývá procesy modernizace, formování moderních národů a vztahy států ve středovýchodní a jihovýchodní
Evropě . Věnuje pozornost sovětizaci po druhé světové válce, historii zemí sovětského bloku až po jeho rozpad bloku a
konec komunistických režimů.
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Luboš Švec, CSc. (29.10.2019)

Cílem předmětu je vysvětlit  základní tendence vývoje zemí a národů regionu středovýchodní a jihovýchodní Evropy od konce 18. století do konce komunistického systému, rozpadu sovětského bloku stejně jako základní problémy období postkomunistické transformace a zapojení zemí regionu do nových nadnárodních struktur NATO a EU.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Luboš Švec, CSc. (07.02.2019)

V polovině semestru je vypsán midterm, termín a podrobnosti jsou zveřejněny během zápisového období. Zk se skládá z testu a eseje. K bodovému hodnocení testu se přičítají body získané při midtermu. Finální bodové honocení Viz 

 https://www.fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-172018. Studenti mag. cyklu získávají zápočet.

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Luboš Švec, CSc. (29.10.2019)

1. Region a jeho definice

2.-4. Ruské západní okrajiny a národotvorné procesy

5.-7. Národotvorné procesy na Balkáně

8. První světová válka

9. Vznik versaillského systému 

10. Hlavní zahraničněpolitické problémy východoevropských zemí, alianční systém 
11.-14. Vnitropolitické poměry východoevropských států 
15. Eroze versaillského systému a druhá světová válka 
16. Sovětizace

17. Stalinismus

18. Krize systému a neostalinská stabilizace

19. Perestrojka a rozpad sovětského bloku

20.-23. Vnitropolitický vývoj socialistických států

24. Specifika Jugoslávie a její rozpad

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK