PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2018/2019
  
Pobaltí po roce 1991 - JMM303
Anglický název: The Baltics after 1991
Zajišťuje: Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: letní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (10)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Pro jakou fakultu: FF UK
Poznámka: předmět pro jiné fakulty
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Luboš Švec, CSc.
Anotace -
Poslední úprava: doc. PhDr. Luboš Švec, CSc. (19.01.2016)
Předmět se zabývá vnitropolitickým vývojem a zahraničně politickými problémy Litvy, Lotyšska a Estonska po
jejich obnovení nezávislosti. Věnuje pozornost jejich transformaci a začleňování do evropských bezpečnostních,
politických a hospodářských struktur. Závěrečné přednášky se zabývají otázkou bezpečnosti pobaltských států,
zvláště v souvislosti s ukrajinskou krizí a ruskou agresí.
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Luboš Švec, CSc. (07.02.2019)

Cílem je vysvětlení politického vývoje Litvy, Lotyšska a Estonska od obnovení státnosti roku 1991 do současnosti v komparativním přehledu.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Luboš Švec, CSc. (07.02.2019)

Podnínkou zakončení je aktivní účast (připouští se jedna neomluv. absence), prezentace a vypracování seminár. práce v rozsahu 10 stran s pozn. aparátem. 

Finální bodové honocení Viz  https://www.fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-172018.

Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Luboš Švec, CSc. (20.10.2004)

Die Aussenpolitik der baltischen Staaten und die internationalen Beziehungen im Ostseeraum, Hamburg 1994

E. Bajarunas - M. Haab - I. Viksne, The Baltic States: Security and Defence after Independence, Paris 1995

Baltic Security. Looking towards the 21th Century /ed. G.Artéus A. Lejiňš/, Riga 1997

O. Nörgaard, The Baltic States after Independence, Cheltenham - Brookfield 1996

B. Bildt, Pobaltí jako lakmusový papírek, Mezinárodní politika 4/1994, s.9-12

B. Dančák ? I. Pospíšil ? A. Rakovský, Pobaltí v transformaci, Brno 1999

J. Dreifelds, Latvia in Transition, Cambridge 1995

A. Lieven, The Baltic Revolution, New Hawen - London 1993

A. Moshes, Overcoming Unfriendly Stability: Russian-Latvian Relations at the End of 1990s, Helsinki - Bonn 1999

Return to the Western World: Cultural and Political Perspectives on the Estonian Post-Communist Transition, Tartu 1997

T. Schmidt, Die Aussenpolitik der baltischen Staaten, Wiebaden 2003

M. Svedberg, Baltic Security Cooperation and Its Relevance for Central European Security, Prague 1998

L. Švec, Dějiny pobaltských zemí, Praha 1996

L.Švec, Pobaltské státy, in: Zahraniční politika Ruska a země střední a východní Evropy, Praha 1996

L.Švec, Pobaltské státy v polovině devadesátých let, in: Vzájemné vztahy postsovětských republik, Praha 1997

The Baltic States at Historical Crossroads (ed. T. Jundzis), Riga 1998

RFE/RL Research Reports 1991/2004

S. Arnswald, EU Enlargement and the Baltic States, Helsinki 2000

Sylabus -
Poslední úprava: doc. PhDr. Luboš Švec, CSc. (29.04.2008)

1. Litva, Lotyšsko, Estonsko a rozpad SSSR

2. Obnovení státní suverenity pobaltských států a postoj americké a západoevropské diplomacie

3. Problémy přechodu k tržnímu hospodářství

4. Vnitropolitický vývoj v Estonsku během devadesátých let

5. Vnitropolitický vývoj v Litvě během devadesátých let

6. Vnitropolitický vývoj v Lotyšsku během devadesátých let

7. Zahraničněpolitická orientace Estonska, Litvy a Lotyšska

8. Integrační proces v Pobaltí

9.-10. Začleňování pobaltských států do evropských struktur, regionální spolupráce států kolem Baltského moře

11.-12. Rusko a pobaltské státy

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK