PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Historie a kultura - JMM277
Anglický název: History and Culture
Zajišťuje: Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (70)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: JTM005
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc.
Vyučující: Paul Bauer, Ph.D.
Mgr. Daniela Kolenovská, Ph.D.
Lucie Kýrová, M.A., Ph.D.
PhDr. Barbora Menclová
PhDr. Václav Šmidrkal, Ph.D.
doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc.
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (25.10.2019)

Cílem kurzu je seznámit studenty s těmi podstatnými okruhy studia dějin a kultury, které jsou využitelné pro další výzkum a přípravu kvalifikačních prací v této oblasti.

Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (25.10.2019)

Viz soubory přiložené k předmětu.

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (25.10.2019)

Sylabus je definován pro každý školní rok zvlášť.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK