PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Diplomový seminář III - JMM274
Anglický název: M.A. Thesis Seminar III
Zajišťuje: Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2018
Semestr: oba
Body: 4
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: 0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / 50 (60)
letní:neurčen / neurčen (60)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc.
Vyučující: PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D.
doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D.
PhDr. Kateřina Králová, M.A., Ph.D.
PhDr. Miroslav Kunštát, Ph.D.
Lucie Kýrová, M.A., Ph.D.
prof. JUDr. PhDr. Ivo Šlosarčík, LL.M., Ph.D.
doc. PhDr. Luboš Švec, CSc.
Prerekvizity : JMM273
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Kateřina Králová, M.A., Ph.D. (31.01.2018)
  • Výstup DS I. - projekt diplomové práce - za něj zisk zápočtu, projekt se poté zadá do SISU, pro schválení projektu je třeba podpis garanta a vedoucího semináře.
  • Výstup DS II. - odevzdání průběžných tezí, které obsahují podrobnější specifikace práce a dokládají, co autor doposud udělal (případně, jestli došla změna od zadání projektu), podpis vedoucího práce a vedoucího semináře.
  • Výstup DS III. - závěrečné teze, které shrnují závěrečnou podobu diplomové práce (tyto teze se pak vevazují do diplomové práce).
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK