PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Právní rámec evropské integrace - JMM251
Anglický název: Legal Framework of European Integration
Zajišťuje: Katedra evropských studií (23-KZS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (100)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. JUDr. PhDr. Ivo Šlosarčík, LL.M., Ph.D.
Neslučitelnost : JMM047, JMM385
Je neslučitelnost pro: JMM047, JMM385
Anotace
Poslední úprava: SLOSARCI (02.10.2010)
Předmět "Právní rámec evropské integrace" se zabývá právním systémem Evropské unie. Zejména se zaměřuje na strukturu a systémové vlastnosti pramenů evropského práva, soudní systém Evropské unie, recepci evropského práva ve členských státech a vztahu mezi evropským a mezinárodním právem. Kurz zahrnuje i změny přinášené do právního systému Evropské unie Lisabonskou smlouvou.
Literatura
Poslední úprava: SLOSARCI (02.10.2010)

Šlosarčík, Ivo. Politický a právní rámec evropské integrace. Praha: Wouters Kluwer ČR 2010. (S. 94-230)

Šlosarčík, Ivo. Evropa soudců a Evropa politiků: Vliv ESD na vývoj evropské integrace, Mezinárodní vztahy, 2005, vol. 29, No. 1, s. 22-47.

Pítrová, Lenka a kol. Lisabonská smlouva. Co nového by měla přinést? Praha: Parlamentní institut 2008.

Metody výuky
Poslední úprava: SLOSARCI (02.10.2010)

Přednáška

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. JUDr. PhDr. Ivo Šlosarčík, LL.M., Ph.D. (08.09.2015)

Závěrečná zkouška - písemná, presenční, s možností konzultovat omezené množství výukových materiálů (poznamky z prednasek + text SEU a SFEU). Zkouška má podobu odpovědí na otázky vycházející z případové studie prezentované studentům na počátku zkoušky.

Sylabus
Poslední úprava: prof. JUDr. PhDr. Ivo Šlosarčík, LL.M., Ph.D. (08.09.2015)

Struktura kurzu:

Záběr a specifika unijního práva, pravomoci EU, klíčové principy unijního práva (30.září 2015)

Primární právo EU - unijní ústava nebo jen ambiciózní mezinárodní smlouva (7.říjen 2015)

Sekundární unijní právo - unijní legislativa, správní akty a "soft-law" (14.říjen 2015)

Členské státy EU a právo EU (i) - přednost unijního práva a revolty členských států vůči ní (21.říjen 2015)

- státní svátek (28.říjen 2015)

Členské státy EU a právo EU  (ii) - přímý účinek práva EU a jeho omezení (4.listopad 2015)

Soudní systém EU (i) - dozorční žaloby a žaloby na neplatnost (11.listopad 2015)

Soudní systém EU (ii) - předběžné otázky  (18.listopad 2015)

Trestněprávní dimenze unijního práva (25.listopad 2015)

Lidskoprávní dimenze unijního práva (2.prosinec 2015)

Globální dimenze práva EU - právo EU a mezinárodní právo (9.prosinec 2015)

Ekonomická dimenze unijního práva - EU právo v ekonomické krizi a krizi eurozóny (16.prosinec 2015)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK