PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2018/2019
  
Sociálně politický vývoj Irska - JMM248
Anglický název: The Social and Political Development of Ireland
Zajišťuje: Katedra evropských studií (23-KZS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 5
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (15)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. JUDr. PhDr. Ivo Šlosarčík, Ph.D., LL.M.
Anotace
Poslední úprava: SLOSARCI (10.09.2008)
Předmět "Sociální a politický vývoj Irska" se zabývá ústavními a politickými strukturami Irské republiky a (méně intenzivně) Severního Irska.
Literatura
Poslední úprava: prof. JUDr. PhDr. Ivo Šlosarčík, Ph.D., LL.M. (11.09.2017)

Šlosarčík, Ivo. Politický systém Irska. Praha: SLON 2007

Šlosarčík, Ivo. Irsko a krize. Praha: Karolinum 2015

Coakley, John - Gallagher, Michael. Politics of the Republic of Ireland. Routledge (2017 - 6.ed./2009 - 5.ed)

 

Eoin O’Malley - Sean McGraw. Fianna Fáil: the glue of ambiguity. Irish Political studies, 2017, 32(1), s. 1-29.

 

 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. JUDr. PhDr. Ivo Šlosarčík, Ph.D., LL.M. (04.09.2017)

Presentace v rozsahu cca 15 minut během semestru + závěrečná práce v rozsahu cca 10 000 - 12 000 znaků (6-8 stran) + shrnutí/recenze jednoho anglicky publikovaneho textu o irske politice (1-2 stany). Záveřečná práce i recenze musí být odevzdány do 31.ledna 2018 (v případě odevzdání mezi 1.-6.únorem 2018 snížení celkove znamky o jeden stupen). Pozdější odevzdání práce nebo recenze nebude považováno za splnění požadavku pro absolvování předmětu.

V případě, kdy počet studentů přesáhne počet témat presentací, které jsou k dispozici, je presentace nahrazena písemnou analýzou (rozsah 2-3 strany) tématu současné irské politiky; podle domluvy s přednášejícím.

Sylabus
Poslední úprava: prof. JUDr. PhDr. Ivo Šlosarčík, Ph.D., LL.M. (04.09.2017)

Struktura kurzu:

Historický vývoj politických a ústavních institucí Irska do roku 1937 (4.řijen 2017)

Normy a symboly: Současný irský politický a ústavní systém od roku 1937 do současnosti (11.říjen 2017)

Irské politické strany a fungování parlamentu (18.říjen 2017)

- (25.říjen 2017)

Irská exekutiva, soudnictví a ochrana lidských práv (1. listopad 2017)

Irsko a evropská integrace (i): optimistický pohled: cesta ke keltskému tygrovi (8. listopad 2017)

Irsko a evropská integrace (ii): pesimistický pohled: referenda, euroskeptici a euroval, dopady brexitu (15.listopad 2017)

Severní Irsko (i): vývoj konfliktu a cesta k jeho řešení (22.listopad 2017)

Severní Irsko (ii): politické a ústavní struktury současného Severního Irska (29.listopad 2017)

Kulturní dimenze irské politiky, irská diaspora (6.prosinec 2017)

Rezerva (13.prosinec 2017)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK