PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Economic transformation in East Central and Southeastern Europe - JMM189
Anglický název: Economic transformation in East Central and Southeastern Europe
Zajišťuje: Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2017 do 2017
Semestr: zimní
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 20 / 20 (20)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Ing. Václav Trejbal
Vyučující: Ing. Václav Trejbal
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Ing. Petra Cibulková (27.09.2013)
The course deals with issues of economic transformation in Central and South East European countries after the end of the communist regimes. It builds on an overview of historical and political context, and by case studies it details key problems of economic development of the CSEE countries in the 1990s. It summarizes the commonalities and specifics of different countries in the region. Attention is paid to current economic situation of the countries in focus as well.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Petr Jeřábek (06.12.2018)

Class readings:

will be specified on the first lesson

 

Course book:

IMF, 25 Years of Transition Post-Communist Europe and the IMF. Regional  Economic Issues, Special Report, Washington DC 2014       

             

Recommended general readings:

Åslund, A. The Transformation of Central and Eastern Europe, Russia and Central Asia. Cambridge University Press, 2007.

Bohle, D. and B. Greskovits. Capitalist Diversity on Europe´s Periphery. Cornell University Press, 2011. 

Gros, D. and A. Steinherr. Economic Transition in Central and Eastern Europe: Planting the Seeds. Cambridge University Press, 2004.

Lane, D. and M. Myant (ed.) Varieties of Capitalism in Post-Communist Countries. Palgrave Macmillan, 2007.

Myant, M. and J. Drahokoupil. Transition Economies: Political Economy in Russia, Eastern Europe and Central Asia. Wiley, 2011.

Piketty, T. Capital in the Twenty-First Century. Harvard University Press, 2013.

Rose, R. Understanding Post-Communist Transformation: A bottom up approach. Routledge, 2009. (political and economic transformation)

Sobják, Anita. From the Periphery to the Core? Central Europe and the Economic Crisis. The Polish Institute of International Studies, No.7 (55), April, p. 10, Warsaw 2013

Požadavky ke zkoušce - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Petr Jeřábek (25.10.2019)

* Assessment:
40 % - presentation/paper
10 % - activity in the class (class reading)
40 % - written examination
10% - presentation of current news 


Final mark:
100 - 91 % - excellent (A) 
90 - 81 % - very good (B)
80 - 71 % - good (C) 
70 - 61 % - sufficient (D)
60 - 51 % - sufficient with deficiency (E) 
less than 50 % - failed (F)

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Petr Jeřábek (05.12.2018)

*  Topics covered by the course:
1. Commonalities and specifics of Central and South East European economies in the period until the end of WWII
2. Basic features of centrally planned economies and socialist integration 
3. Economic transformation process: the Washington consensus
4. Case studies: specifics of economic transformation of individual countries
5. Economic integration in the region and its relevance to the EU accession process
6. Current issues in economic development of Central and South East European countries

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK