PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2016/2017
   Přihlásit přes CAS
Economic transformation in East Central and Southeastern Europe - JMM189
Anglický název: Economic transformation in East Central and Southeastern Europe
Zajišťuje: Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2016 do 2016
Semestr: zimní
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 25 / 25 (25)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Ing. Václav Trejbal
Vyučující: Ing. Václav Trejbal
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Ing. Petra Cibulková (27.09.2013)

The course deals with issues of economic transformation in Central and South East European countries after the end of the communist regimes. It builds on an overview of historical and political context, and by case studies it details key problems of economic development of the CSEE countries in the 1990s. It summarizes the commonalities and specifics of different countries in the region. Attention is paid to current economic situation of the countries in focus as well.
Literatura
Poslední úprava: Ing. Václav Trejbal (05.10.2016)

Class readings: will be specified on the first lesson

Course book: IMF(2014): 25 Years of Transition Post-Communist Europe and the IMF. Regional  Economic Issues, Special Report, Washington

                                     Myant, M. and J. Drahokoupil. Transition Economies: Political Economy in Russia, Eastern Europe and Central Asia. Wiley, 2011.


Recommended general readings

Sobják, Anita. From the Periphery to the Core? Central Europe and the Economic Crisis. The Polish Institute of International Studies, No.7 (55), April, p. 10, Warsaw 2013

Gros, D. and A. Steinherr. Economic Transition in Central and Eastern Europe: Planting the Seeds. Cambridge University Press, 2004.
Åslund, A. The Transformation of Central and Eastern Europe, Russia, and Central Asia. Cambridge University Press, 2007.
Lane, D. and M. Myant (ed.) Varieties of Capitalism in Post-Communist Countries. Palgrave Macmillan, 2007.
Rose, R. Understanding Post-Communist Transformation: A bottom up approach. Routledge, 2009. (political and economic transformation)

Požadavky ke zkoušce - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Ing. Petra Cibulková (27.09.2013)

* Assessment:
15% presentation
10% activity in the class (class reading)
45% written examination
30% term paper

1 (A) 100 - 91%
2 (B) 90 - 75%
3 (C) 74 - 60%
4 (F) less than 60%

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Ing. Petra Cibulková (27.09.2013)

* Topics covered by the course:
1. Commonalities and specifics of Central and South East European economies in the period until the end of WWII
2. Basic features of centrally planned economies and socialist integration 
3. Economic transformation process: the Washington consensus
4. Case studies: specifics of economic transformation of individual countries
5. Economic integration in the region and its relevance to the EU accession process
6. Current issues in economic development of Central and South East European countries

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK