PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2018/2019
  
Ruská výtvarná avantgarda - JMM122
Anglický název: Russian Avantgarde
Zajišťuje: Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 5
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (15)
Minimální obsazenost: 1
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Anita Pelánová, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: PELANOVA (07.05.2008)
Přehled vývoje ruského umění od pravoslavných ikon přes generaci peredvižníků a secesní Mir iskusstva až po slavnou
kapitolu ruské revoluční avantgardy (1917-1924)a její dědice v SSSR a v emigraci.
Literatura
Poslední úprava: PELANOVA (22.10.2012)

* Literatura povinná:
Bown, Mattew Cullerne: Art under Stalin. Phaidon Press, Oxford 1991
Gray, Camilla: The Russian Experiment in Art 1863-1922, London 1962

Monografie o um+lci nebo uměleckém směru dle vlastního výběru

Figes, Orlando:Natašin tanec. \kulturní historie Ruska.  Beta-Dobrovský, \śevšík, Praha / Plzeň 2004
* Literatura doporučená:
Grigorjev, S. P.: Balet Djagileva 1909-1929. ART, Moskva 1993
Fedorkovskij, Vladimir: Sergej Djagilev ili Zakulisnaja istoria russkogo baleta. Eksmo 2003
Kandinsky, Wassily: O duchovnosti v umění. Triáda, Praha 1998.
Le Targat, Francopis: Marc Chagall. Odeon, Praha 1985
Loder, Christina: Russian Constructivism. Yale University Press, New Haven - London 1983
Malevič, Kazimir: Suprematistické zrcadlo. Texty k bezpředmětnosti. Brody, Praha 1997
Nakov, Andrei: Russische Avant-garde, Weber, Genf 1984
Padrta, Jiří: Kazimir Malevič a Suprematismus. Torst, Praha 1996
Parton, Anthony: Mikhail Larionov and the Russian Avant-garde. Princetown University Press 1993

Pelánová, Anita: Výtvarné avantgardy 20. století. 1900-1945. Karolinum, Praha 2010

Riedl, Peter Aselm: Wassily Kandinsky. Rowohlt, Reinbeck b. Hamburg 1986
Riese, Hans Peter: Kasimir Malewitsch. Rowohlt, Reinbeck b. Hamburg 1999

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D. (07.09.2007)
Přehled témat:
1) Úvod do ruského umění - pravoslavné ikony

2) Peredvižnici a vznik ruského národního umění

3) Generace Miru iskusstva, ruská secese

4) Expresionistická reakce na Mir iskusstva

5) Kubofuturismus - Larionov, Gončarovová, Malevič, Tatlin

6) Kandinsky

7) Malevič a suprematismus

9) Tatlinův konstruktivismus

10) Tzv. Velký experiment: umění ve službách revoluce

11) Marc Chagall

12) Ruské revoluční umění a jeho význam pro evropskou avantgardu (konstruktivismus, funkcionalismus)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK