PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Od kvetoucích krajin k Německu druhé kategorie? Nové spolkové země 1990-2015 - JMM119
Anglický název: From Blooming Landscapes to a Second Class Germany? New States of Germany, 1990-2017
Zajišťuje: Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (15)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Václav Šmidrkal, Ph.D.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Václav Šmidrkal, Ph.D. (06.09.2017)

Cílem kursu je seznámit se s hlavními politickými sociálními, hospodářskými a kulturními problémy transformace někdejší Německé demokratické republiky v nové spolkové země a vývoj tohoto regionu od roku 1990 do současnosti nejen v kontextu sjednoceného Německa, ale také v kontextu středoevropském a evropském.

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Václav Šmidrkal, Ph.D. (06.09.2017)

Povinná literatura

 

Gehler, Michael. Deutschland: Von der Teilung bis zur Einigung, 1945 bis heute. Bonn: BPB, 2011, 363–446.

Ther, Philipp. Nový pořádek na starém kontinentě: příběh neoliberální Evropy. Praha: Libri, 2016.

 

 

Doporučená literatura

 

Görtemaker, Manfred. Die Berliner Republik: Wiedervereinigung und Neuorientierung. Bonn: BPB, 2009.

Wirsching, Andreas. Der Preis der Freiheit: Geschichte Europas in unserer Zeit. Bonn: BPB, 2012.

Hacker, Michel et al. Die dritte Generation Ost: Wer wir sind, was wir wollen. 3. vyd. Berlin: Links, 2013.

Hecht, Arno. Die Wissenschaftselite Ostdeutschlands: feindliche Übernahme oder Integration? Leipzig: Faber & Faber, 2002.

Mählert, Ulrich. Kleine Geschichte der DDR. 5. vyd. München: Beck, 2007.

Links, Christoph. Das Schicksal der DDR-Verlage: die Privatisierung und Ihre Konsenquenzen. Berlin: Links Verlag, 2009.

Segert, Dieter. Das 41. Jahr: Eine andere Geschichte der DDR. Köln: Böhlau, 2008.

Seibel, Wolfgang et al. Verwaltete Illusionen: die Privatisierung der DDR-Wirtschaft durch die Treuhandanstalt und ihre Nachfolger 1990–2000.  Frankfurt/Main: Campus, 2005.

Schroeder, Klaus. Die veränderte Republik: Deutschland nach der Wiedervereinigung. Stamsried: Vögel, 2006.

Thießen, Friedrich. Die Wessis: westdeutsche Führungkräfte beim Aufbau Ost. Köln: Böhlau, 2009.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Václav Šmidrkal, Ph.D. (06.09.2017)

- Aktivní účast ve výuce

- Příprava na základě předem zadané četby

- Přednesení referátu na zadané téma v rozsahu 20–30 minut

- Odevzdání rozšířené písemné verze referátu v rozsahu 27 000 znaků včetně mezer (± 10 %)

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Václav Šmidrkal, Ph.D. (10.09.2017)

1. Úvod do kurzu

2. NDR na křižovatkách 41. roku

3. Privatizace: stát vs. trh

4. Armáda a bezpečnost

5. Berlín, Bonn, Brusel

6. Dokud nás migrace nerozdělí

7. Postkomunistická levice

8. Pravicový extremismus

9. Vyrovnávání se s minulostí

10. Vnitřní jednota a solidarita

11. Ossi, Wessi – jak ještě dlouho?

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK