PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Etnické a národnostní problémy střední a jihovýchodní Evropy - JMM097
Anglický název: Ethnic and nationality problems of East-Central and South-Eastern Europe
Zajišťuje: Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (3)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc.
Vyučující: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc.
Neslučitelnost : JMM422
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (05.10.2019)
Přednáška a seminář se zabývají historicko-geografickym kontextem národnostního vývoje středo- a jihovýchodní Evropy ve 20.
století.
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (05.10.2019)

Cílem předmětu je ukázat a vysvětlit souvislost mezi teritoriálním, politickým a národnostním vývojem středo- a jihovýchodní Evropy ve 20. století.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (05.10.2019)

Hodnocení studentů je závazně založeno na škále písmen A-F, která vychází z Opatření děkanky číslo 17/2018 (https://www.fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-172018) a je následně upřesněno Opatřením děkanky číslo 20/2019 (https://fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-20/2019).

Předmět je ukončen soubornou písemnou zkouškou sestávající z referátu/prezentace (20 bodů), krátké písemné práce (30 bodů) a testu (50 bodů). V každé ze tří uvedených částí musí být získána alespoň polovina předepsaného počtu bodů.

Podrobnosti organizace zkoušky budou upřesněny před zahájením zkouškového období.

Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (05.10.2019)

Povinná literatura:


Piotr Eberhardt, Między Rosją i Niemcami. Warszawa 1995 (nebo v anglické verzi Piotr Eberhardt, Ethnic groups and population changes in twentieth-century Central-Eastern Europe : history, data, and analysis. Armonk : Sharpe, c2003)
Evropa v proměnách staletí. Praha, Libri 1998, 2000.
Magocsi, Paul R., Historical atlas of Central Europe. Seattle 2002

Doporučená literatura:

Brubaker R., Nationalism Reframed. Nationhood and the National Question in the New Europe. Cambridge UP 1996, Brudny, Y.M., Reinventing Russia. Russian Nationalism and the Soviet State 1953-1991. Cambridge (Mass.)-London 1998, Griffiths S.I., Nationalism and Ethnic Conflict. Oxford UP 1993 (hú av čr), Jazyk i etničeskij konflikt. Moskva-Gendalf 2001, R. J. Kaiser, The geography of nationalism in Russia and the USSR. Princeton 1994, Malašenko, A., Islamskije orientiry Severnogo Kavkaza. Moskva 2001, Milner-Gulland, R.-Dejevsky, N., Cultural Atlas of Russia and the Former Soviet Union. Oxford 1998, Nation-Building in the Post-Soviet Borderlands. CUP 1998, The Nationalities Question in the post-Soviet Era. Ed. G. Smith. London and New York 1996, Nolte, H.H., Nationen-bildung östlich des Bug. Hannover 1994, Pomian K., Evropa a její národy. Praha 2001, Smith G.,Law V., Wilson A., Bohr A., Allworth E., Nation-building in the Post-Soviet Borderlands. The Politics of National Identities. Cambridge 1998, Thinking Theoretically About Soviet Nationalities. Ed. A.J.Motyl, New York 1995, Waldenberg M., Kwestie narodowe w Europie środkowo-wschodniej. Warszawa 1992

URL:

Metody výuky
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (05.10.2019)

Přednáška a seminář.

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (05.10.2019)

01.10. - Úvod
08.10. - Pobaltí (Kašparová)
15.10. - Bělorusko (Bahdusevich)
22.10. - Ukrajina (Muroň)
05.11. - Polsko (Pilařová)
12.11. - Maďarsko (Korytářová)
19.11. - Československo (Fišar)
26.11. - Rumunsko & Moldova (Andrlová)
03.12. - Jugoslávie (Mikovčík)
10.12. - Bulharsko (Grim)
17.12. - Albánie a Kosovo (Prestaš)

Referát/prezentace max 20 minut, poslat pátek před tím, než téma přijde na řadu na jiri.vykoukal@post.cz; prezentaci pojmout formou hlavních tezí a doplňkem diskusních okruhů/otázek.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK