PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Konversatorium zu den aktuellen Fragen IV. - JMM064
Anglický název: Conversatorium on Contemporary Issues IV.
Zajišťuje: Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2014
Semestr: oba
Body: 1
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: ústní
Rozsah, examinace: 0/2 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / 5 (5)
letní:neurčen / neurčen (5)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: němčina
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Tomáš Renner, Ph.D.
Prerekvizity : JMM063
Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (09.02.2016)

Předmět je koncipován jako nástavba předmětů JMM061 a JMM062 pro studenty vyšších ročníků magisterských oborů. Sylabus odpovídá dvěma zmíněným předmětům, pro splnění předmětu je nutná pouze účast bez nutnosti referovat a komentovat referát. Odpovídá tedy formě "Teilnahmeschein".

 

Kreditní ohodnocení jednotlivých typů studijních činností: (1ECTS = 25 hodin)
účast na seminářích 15
pravidelná příprava - sledování médií 7
přípravná četba readerům k diskuzím 7
celkem 29

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK