PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2018/2019
  
Jazz in Czech Culture - JMM033
Anglický název: Jazz in Czech Culture
Zajišťuje: Katedra severoamerických studií (23-KAS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (16)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Miloš Calda
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout PaperProject.doc Formulář pro projekt seminární práce doc. PhDr. Miloš Calda
stáhnout 01 Relativně vzato - JV - Franz Josef a Einstein.mp3 Jiří Voskovec - Relativně vzato 1/7 MP3 doc. PhDr. Miloš Calda
stáhnout 02 Relativně vzato - JV - Kampa a Manhattan.mp3 Jiří Voskovec - Relativně vzato 2/7 MP3 doc. PhDr. Miloš Calda
stáhnout 03 Relativně vzato - JV - Síť řeči.mp3 Jiří Voskovec - Relativně vzato 3/7 MP3 doc. PhDr. Miloš Calda
stáhnout 04 Relativně vzato - JV - Sisyfos.mp3 Jiří Voskovec - Relativně vzato 4/7 MP3 doc. PhDr. Miloš Calda
stáhnout 05 Relativně vzato - JV - Často se mě lidi ptají.mp3 Jiří Voskovec - Relativně vzato 5/7 MP3 doc. PhDr. Miloš Calda
stáhnout 06 Relativně vzato - JV - Norimberská epizoda.mp3 Jiří Voskovec - Relativně vzato 6/7 MP3 doc. PhDr. Miloš Calda
stáhnout 07 Relativně vzato - V+W - Na podzim v Salmannsdorfu (Vídeň 1974).mp3 Jiří Voskovec - Relativně vzato 7/7 MP3 doc. PhDr. Miloš Calda
stáhnout 2018 Guide for seminar paper authors 03.docx Instrukce pro autory seminárních prací doc. PhDr. Miloš Calda
stáhnout 2018 JMM033 JazzCZ Requirements.docx Požadavky doc. PhDr. Miloš Calda
Anotace
Poslední úprava: CALDA (27.10.2004)
The aim of the course is to show, exemplified on jazz, the penetration of American culture into Czechoslovakia during the 20th century. The reception of jazz will offer to students broader perspectives like the impact of various historical events on Czech culture, the problem of racism, the encounter of the Czech cultural environment with the result of cultural mixing in a previously remote region, the role of propaganda and antipropaganda. reactions to jazz in various periods tell a lot about the society of the time. The course will include many sound examples of American, Czech and SLovak jazz.
Literatura
Poslední úprava: CALDA (27.10.2004)

L. Dorůžka-I. Poledňák, Československý jazz, Praha 1967

J. Kotek, Kronika české synkopy, Praha 1975

as well as other items provided by the teacher

recommended:

E.F.Burian, Jazz, Praha 1928

Vladimír Polívka, Hudební Amerika, Praha 1949

V. Gorodinskij, Hudba duševní bídy, Praha 1951

materiály poskytnuté Jazzovou sekcí/Artforum

dobový tisk, ilustrační zvukové záznamy

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: CALDA (02.03.2013)

1. regular attendance (you may miss the maximum of 3 lectures per term)
2. submission of a paper by the last week of the Summer Term. NO PDF files!

Co představuje plagiát?

(A) Použití veškerých citovaných textů v seminárních a kvalifikačních pracích musí splňovat tyto podmínky: (1) začátek a konec citované pasáže musí být opatřeny uvozovkami; (2) citujeme-li z periodik či knih, je nutno uvést - zpravidla v poznámce pod čarou nebo vysvětlivce - autora, název díla, rok vydání a stránku, z níž je citováno; (3) v případě citací z internetových zdrojů je nutno uvést full internetovou adresu, na níž lze citovaný text dohledat, a datum návštěvy internetové stránky.

(B) Pokud budou v uvedených pracích zjištěny přejaté texty bez výše uvedených náležitostí, bude práce považována za plagiát a předána Disciplinární komisi FSV UK. 

Academic fraud

(A) Any use of quoted texts in seminar papers and theses must be acknowledged. Such use must meet the following conditions: (1) the beginning and end of the quoted passage must be shown with quotation marks; (2) when quoting from periodicals or books, the name(s) of author(s), book or article titles,  the year of publication, and page from which the passage is quoted  must all be stated in footnotes or endnotes; (3) internet sourcing must include a full web address where the text can be found as well as the date the web page was visited by the author.

(B) In case the use of any texts other than those written by the author is established without proper acknowledgement as defined in (A), the paper or thesis will be deemed plagiarized and handed over to the Disciplinary Commission of the Faculty of Social Sciences.

Sylabus
Poslední úprava: CALDA (27.10.2004)

Jazz in independent Czechoslovakia after 1918

Jazz and 20th-century serious music (Martinů, Schulhoff, Stravinskij, Ježek, Weill)

The Liberated Theater (Voskovec, Werich, Ježek), E. F. Burian, K. Teige, A. Hoffmeister

Jazz and swing music in the 2nd decade of independence

Jazz under the Nazi rule: \"entartete Kunst\"

Brief comeback: 1945-48

Jazz under the communist rule: \"music of spiritual poverty\"

Protracted rebirth after 1956

The Golden 1960s

Post-1968 Normalization: The Jazz Section

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK