PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2015/2016
   Přihlásit přes CAS
Interpretations of U.S. History 1877-1989 - JMM012
Anglický název: Interpretations of U.S. History 1877-1989
Zajišťuje: Katedra severoamerických studií (23-KAS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2015 do 2016
Semestr: zimní
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / 20 (28)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Miloš Calda
Vyučující: doc. PhDr. Miloš Calda
Soubory Komentář
stáhnout Kloppenberg on Hartz.pdf recenze knihy Louis Hartz, The Liberal Tradition in America
stáhnout PaperProject.doc Paper Project template
stáhnout Requirements.docx Požadavky na studenty
Anotace
Poslední úprava: CALDA (18.11.2011)

Various interpretations of key problems, events and periods of 20th-century history of the United States will be treated.
Literatura
Poslední úprava: CALDA (18.11.2011)

Required Readings:
Interpretations of American History II, Grob and Billias, eds, New York and London 1972 or later editions (1978, 1982, 1987, 1992, 2000).
Compulsory texts provided by lecturers.

Additional Readings:
The Underside of American History, Vol. Two, Thomas R. Frazier (ed.). Harcourt Brace Jovanovitch, 1971, 1974, 1978, 1982, 1987.
Gabriel Kolko: The Triumph of Conservatism: A Reinterpretation of American History, 1900-16. New York and London, 1963.


Požadavky ke zkoušce - angličtina
Poslední úprava: CALDA (29.09.2012)

Course assignments:
(A) Classroom participation (you may miss the maximum of 3 lectures per term)
(B) Reserach paper on US (7-10 pages in length, i.e. 12600-18000 characters).  The paper is due by the last class in December (submitted by e-mail and in hard copy).
(C) Final test (for registration use the SIS UK electronic system)

Co představuje plagiát?

(A) Použití veškerých citovaných textů v seminárních a kvalifikačních pracích musí splňovat tyto podmínky: (1) začátek a konec citované pasáže musí být opatřeny uvozovkami; (2) citujeme-li z periodik či knih, je nutno uvést - zpravidla v poznámce pod čarou nebo vysvětlivce - autora, název díla, rok vydání a stránku, z níž je citováno; (3) v případě citací z internetových zdrojů je nutno uvést full internetovou adresu, na níž lze citovaný text dohledat, a datum návštěvy internetové stránky.

(B) Pokud budou v uvedených pracích zjištěny přejaté texty bez výše uvedených náležitostí, bude práce považována za plagiát a předána Disciplinární komisi FSV UK. 

Academic fraud

(A) Any use of quoted texts in seminar papers and theses must be acknowledged. Such use must meet the following conditions: (1) the beginning and end of the quoted passage must be shown with quotation marks; (2) when quoting from periodicals or books, the name(s) of author(s), book or article titles,  the year of publication, and page from which the passage is quoted  must all be stated in footnotes or endnotes; (3) internet sourcing must include a full web address where the text can be found as well as the date the web page was visited by the author.

(B) In case the use of any texts other than those written by the author is established without proper acknowledgement as defined in (A), the paper or thesis will be deemed plagiarized and handed over to the Disciplinary Commission of the Faculty of Social Sciences. 

Sylabus -
Poslední úprava: CALDA (18.11.2011)

UNITS
1 Introduction
2. Progressivism
3. Imperialism
4. World War One
5. 1920s
6. The Great Depression and the New Deal
7. Isolationism and World War Two
8. The United States and the Cold War


 
Univerzita Karlova | Informační systém UK