PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2015/2016
   Přihlásit přes CAS
Diplomový seminář II - JMM004
Anglický název: M.A. Thesis Seminar II
Zajišťuje: Katedra severoamerických studií (23-KAS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2014 do 2015
Semestr: oba
Body: 3
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: 0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / 30 (30)
letní:neurčen / neurčen (30)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. PhDr. Miloš Calda
prof. PhDr. Svatava Raková, CSc.
PhDr. Mgr. et Mgr. Kryštof Kozák, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Miloš Calda
PhDr. Mgr. et Mgr. Kryštof Kozák, Ph.D.
prof. PhDr. Svatava Raková, CSc.
Prerekvizity : JMM003
Je prerekvizitou pro: JMM005
Anotace
Poslední úprava: CALDA (27.10.2004)

Povinný kurz
Studijní obor 6702T Americká studia - navazující magisterské studium.
Příprava diplomových prací
Literatura
Poslední úprava: CALDA (27.10.2004)

Podle zaměření magisterské diplomové práce

Sylabus
Poslední úprava: CALDA (27.10.2004)

V rámci II. části tohoto kurzu účastníci pokračují v přípravě svých diplomových prací, propracovávají strukturu kapitol, provádějí rešerše. Očekává se, že napíší úvodní kapitolu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK