PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Stáž - JMD016
Anglický název: Internship
Zajišťuje: Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 1
E-Kredity: 1
Rozsah, examinace: 0/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)Rozvrh není zveřejněn, proto je tento údaj pouze informativní a může se ještě měnit.
letní:neurčen / neurčen (neurčen)Rozvrh není zveřejněn, proto je tento údaj pouze informativní a může se ještě měnit.
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D.
prof. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc.
Patří mezi: Studijní obor P6702: Mezinárodní teritor
Studijní obor P7105: Moderní dějiny
Neslučitelnost : JTD007
Záměnnost : JTD007
Anotace
Poslední úprava: prof. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc. (04.02.2014)
Během studia studující absolvuje studijní pobyt v zahraničí, jehož hlavním cílem je studium pramenů a literatury potřebných ke zpracování disertační práce. Celková doba trvání tohoto studijního pobytu jsou nejméně tři měsíce. Pobyt se může skládat z více částí, nikoliv kratších než dva týdny. Studijní pobyt v zahraničí má v SIS kód JMD016, jakmile studenti dosáhnou předpokladů pro splnění této studijní povinnosti, zapíší si předmět do SIS a během semestru či následujícího zkouškového období předloží (osobně či elektronicky) potřebné podklady (příkaz k vyslání na zahraniční služební cestu, zpráva o vykonané zahraniční služební cestě, potvrzení přijímací instituce apod.) garantovi oboru (v případě jeho nepřítomnosti předsedovi oborové rady), který na tomto základě potvrdí splnění studijní povinnosti v SIS.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK