PředmětyPředměty(verze: 867)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Státní doktorská zkouška - JMD010
Anglický název: State Doctoral Exam
Zajišťuje: Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Rozsah, examinace: 0/0 SZ [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D.
prof. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc.
Záměnnost : JSZTS1
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK