PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Publikační činnost - JMD008
Anglický název: Publishing
Český název: Publikační činnost
Zajišťuje: Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2021
Semestr: oba
E-Kredity: 1
Rozsah, examinace: 0/0, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D.
doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D.
Neslučitelnost : JTD008
Záměnnost : JTD008
Anotace
Poslední úprava: prof. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc. (04.02.2014)
V souladu se svým individuálním studijním plánem, nejpozději do konce šestého semestru studia studující odevzdá k publikování nejméně jednu vědeckou studii formou příspěvku v recenzovaném časopise, v recenzovaném sborníku či kapitoly v monografii. Studie jsou buď částmi připravované disertační práce, anebo souvisí s jejím tématem. Publikační činnost má v SIS kód JMD008, jakmile studenti dosáhnou předpokladů pro splnění této studijní povinnosti, zapíší si předmět do SIS a během semestru či následujícího zkouškového období předloží (osobně či elektronicky) potřebné podklady (bibliografický záznam, webový odkaz, kopie publikovaného textu, písemné potvrzení redakce či nakladatelství o příjetí práce k publikaci apod.) garantovi oboru (v případě jeho nepřítomnosti předseda oborové rady), který na tomto základě potvrdí splnění studijní povinnosti v SIS.
Cíl předmětu
Poslední úprava: prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. (25.10.2019)

Cílem předmětu je publikovat dle podmínek vymezených v anotaci kursu.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. (25.10.2019)

Podmínkou ukončení předmětu jsou publikace dle specifikace vymezené v anotaci kursu.

Literatura
Poslední úprava: prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. (25.10.2019)

Literatura není vzhledem k povaze předmětu zadána.

Metody výuky
Poslední úprava: prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. (25.10.2019)

Metody výuky nejsou vzhledem k povaze předmětu určeny.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. (25.10.2019)

Zkouška není vzhledem k povaze předmětu vyžadována.

Sylabus
Poslední úprava: prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. (25.10.2019)

Sylabus není vzhledem k povaze předmětu sestaven.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK