PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2016/2017
   Přihlásit přes CAS
Seminar zu den aktuellen Fragen - JMBZ264
Anglický název: Seminar to the current issues
Zajišťuje: Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2016 do 2016
Semestr: oba
Body: 3
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: 0/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / 12 (10)
letní:neurčen / neurčen (10)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: němčina
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.
Mgr. Tomáš Renner, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Tomáš Renner, Ph.D.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (18.02.2014)

Pravidla semináře a studijní požadavky se řídí vždy Vyhláškou ředitele IMS k zahájení semestru (http://ims.fsv.cuni.cz/IMSFSV-88.html). Kurz je nabízen skupinou vyučujících. Vyučující každé paralelky seznámí s konkrétním sylabem studenty na první hodině.

 

Obecná charakteristika:

Seminář bude probíhat formou prezentací vnitropolitického dění vybraných zemí (AS, NRS, RVS a ZES) a aktuálních otázek současných mezinárodních vztahů při využití zdrojů z hromadných sdělovacích prostředků.

 

Obecné studijní požadavky:

- pravidelná účast

- sledování mezinárodního dění

- referát

- koreferát

- odevzdání referátu v písemné podobě

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK