PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Praktikum/Praktický projekt/Praxe - JMBZ202
Anglický název: Stage/Practical Project
Zajišťuje: Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2016
Semestr: oba
Body: 20
E-Kredity: 20
Rozsah, examinace: 0/4 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (30.01.2019)
Předmět JMBZ202 vyžaduje vykonávání praktické činnosti ve firmách a společnostech v ziskovém či neziskovém sektoru v rozsahu minimálně 420 hodin odpracovaných maximálně v rozmezí 10-ti měsíců. Předmět je určen pro studenty programu česko-německá studia.
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (30.01.2019)

Cílem předmětu je umožnění studentům získání zkušeností z praktické činnosti a zároveň navázání kontaktů s potenciálními budoucími zaměstnavateli v oblasti česko-německých vztahů a spolupráce.

Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (30.01.2019)

Požadovaná literatura se odvíjí od zaměření praxe a studentovi ji odsouhlasí/stanoví garant programu.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (30.01.2019)

Student je povinen předložit garantovi předmětu potvrzení o splněné praxi. Studenti jsou hodnoceni ve vztahu k Opatření děkanky 17/2018 (https://www.fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-172018).

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (30.01.2019)

Studenti vykonávají stážistickou činnost u subjektů oborově blízkých zaměření česko-německých studií. Jedná se především o česko-německé vládní a nevládní instituce a soukromé společnosti. Výkon praxe musí odouhlasit garant programu.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (30.01.2019)

Před nástupem do praxe je nutné, aby její formu, rozsah, místo a nasazení odsouhlasil garant předmětu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK