PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Bakalářský seminář I - JMB416
Anglický název: Bachelor Thesis Seminar I
Zajišťuje: Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2021
Semestr: oba
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: 0/2, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / 61 (140)
letní:neurčen / neurčen (140)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Patří ke studentské práci typu: bakalářská práce
Poznámka: povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. PhDr. Vít Smetana, Ph.D.
prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D.
PhDr. Ondřej Matějka, Ph.D.
Vyučující: PhDr. David Emler, Ph.D.
JUDr. Vladimír Handl, CSc.
prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D.
PhDr. Ondřej Matějka, Ph.D.
PhDr. Marek Pečenka
PhDr. Oldřich Tůma, Ph.D.
Neslučitelnost : JMB018
Prerekvizity : JMB413
Je neslučitelnost pro: JMB018
Je prerekvizitou pro: JMB417
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (27.10.2019)
První díl bakalářského semináře zahrnuje především reflexi a diskusi projektu bakalářské práce s cílem dospět do stavu, kdy na konci semestru bude mít student relativně jasnou a finální představu, na jejímž základě může práci během druhého semestru napsat. Zápis do prvního dílu semináře je podmíněn splněním předmětu Ročníková práce, první díl semináře je prerekvizitou pro zápis do druhého dílu semináře (oba semináře tedy nelze zapsat v jednom semestru). Studenti, kteří hodlají studovat v cizině, si bakalářský seminář zapíší tak, aby alespoň jednu jeho část absolvovali prezenčně.
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (27.10.2019)

Cílem semináře je připravit ve spolupráci s vedoucím práce formou expozé prezentaci tématu  a formou průběžných tezí doložit pokrok ve výzkumu tohoto tématu.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (27.10.2019)

Hodnocení studentů je závazně založeno na škále písmen A-F, která vychází z Opatření děkanky číslo 17/2018 (https://www.fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-172018) a je následně upřesněno Opatřením děkanky číslo 20/2019 (https://fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-20/2019).
Podmínkou zakončení předmětu je prezentace tématu bakalářské práce formou expozé a odevzdání průběžných tezi dokládajících pokrok výzkumu během prvního semestru. Úspěšné splnění studijní povinnosti předpokládá systematickou spolupráci s vedoucím práce.

Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (27.10.2019)

Literatura vychází z komentářů ke zdrojům jednotlivých prací.

Metody výuky
Poslední úprava: HANDL (25.10.2021)

Kombinace seminární výuky (vedoucí příslušného bakalářského semináře) a individuálních konzultací (vedoucí práce).

Seminář Vít Smetana Zoom Odkaz: https://cesnet.zoom.us/j/94139213686 Meeting ID: 941 3921 3686

Seminář O. Tůma: https://cesnet.zoom.us/j/92723552654

Seminář Ondřej Matějka: https://cuni-cz.zoom.us/j/97812621332

Seminář Handl: https://cesnet.zoom.us/j/98889927348?pwd=MkhrTVU2OHl2TmZWY2Q0cytibzVmUT09

 

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (27.10.2019)

Sylabus předmětu, resp. pořadí pretentací si stanovuje každý vedoucí semináře dle svého uvážení.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (27.10.2019)

Zápis prvního dílu bakalářského semináře je prerekvizitně podmíněn úspěšným absolvováním předmětu JMB413 Ročníková práce.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK