PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Německá literatura ve 20. století - JMB395
Anglický název: German Literature in the 20th Century.
Zajišťuje: Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 9 / neurčen (9)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D.
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout NL20S_2020_1_uvod.pptx Přednáška 1: Úvod a německá literatura 19. století PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D. (14.02.2019)
Předmět se zaměřuje na německy psanou literaturu ve 20. stolletí. Podává její nástin, představuje některá z nejvýznamnějších děl a zasazuje literaturu do širšího společenského a kulturního kontextu s důrazem na reflexi aktuálního dění ve fikcionální literatuře.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D. (31.01.2017)

Cílem předmětu je poskytnout studujícím základní přehled o německy psané literatuře 20. stol., a to včetně historických, sociálních, či kulturních souvislostí a v závistlosti na proměně mediálního světa.

Předmět tedy může být chápán jako úvod a příprava pro magisterské kurzy německojazyčné literatury, totiž Prager deutsche Literatur a Deutschsprachige Literatur im 20. Jahrhundert, které budou znalosti záskané v tomto kurzu prohlubovat a rozšiřovat.Zároveň si kurz klade za cíl podat nejen přehled německé literatury od moderny až po současnost, ale též na vybraných dílech v českých překladech demonstrovat možnosti interpretace literatury pro poznání kultury a historie dané společnosti.

Metody výuky
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D. (14.02.2019)

Kurz se stává z přednášek, které podávají informace pro orientaci v tématu a následných seminářů zaměřených hlavně na interpretaci zadaných textů k domácí četbě a na diskusi o tématech, jichž se texty dotýkají. Nejde tedy primárně o čistě literárněvědné rozbory, ale o kombinaci literární interpretace a analýzy kontextu a jeho konfrontaci s naší současností. Kromě metod hermeneutických (zejm. receptivní metodologie) se využívá poznatků sociálněhistorické interpretace literatury (Sozialgeschichte der Literatur).

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D. (17.02.2020)
•1. (18. 2. stručné shrnutí vývoje německojazyčné literatury 18: a 19: století - východiska pro literaturu 20. století - tzv. Klassik, romantismus, kritický realismus a počátky moderny v naturalismu. Četba:  Hoffmann, E. T. A. Hoffmann: Bratrancovo okno
 
•2. (25.2.) odpadá - bude nahrazeno 19.5.
 
•3. (3. 3). Moderna, expresionismus a dada. Četba: Heym G.: Zloděj, H. Ball: Karavana
 
•4. (10. 3. Tzv. Nová věcnost (Neue Sachlichkeit) - literatura výmarské republiky. Četba:   E. E. Kisch: ukázka z publicistiky, K. Tucholsky: ukázka z publicistiky
 
•5. (17. 3.) Rodina Mannů - intelektuálové v 1. pol. 20. stol.mezi světovými válkami. Četba: Mann, T.: Tonio Kröger
 
•6. (24.3.) Literatura v období nacismu:  a) kritika nacismu, b) tzv. vnitřní emigrace a c) umění ve službách totality. Četba:  Mann, K.: Mefisto - ukázka a film.
 
•7. (31.3.) Adenauerovská éra v literatuře. Koeppen, W.: Skleník – ukázka, Böll, H.: Billiard o půl desáté - ukázka
 
•8. (7.4.) Rakouská literatura po roce 1945 a (ne)vyrovnávání se s nacistickou minulostí. Četba: Bernhard, T.: Náměstí hrdinů – ukázka, Jellinek, E.: Pianistka - ukázka
 
•9. (14.4.) Švýcarská německy psaná literatura po roce 1945 - Četba: Dürrenmatt, F.: Tunel a O jazyce obecně, Bichsel, P.: ukázka
 
•10. (21.4.).5. Literatura v NDR a o NDR a (ne)vyrovnávání se  se socialistickou minulostí. Četba: Seghers, A.: Zachránění - ukázka
 
•11. (28.4.) 60. a 70. léta v německé literatuře: literatura a politika, dokumentární literatura. Četba:Wallraff, G.: ukázka
 
•12. (5.5.) Současná německojazyčná literatura - reflexe  období nacismu, postmoderna aj. Četba: Grass, G.: Račím pohybem - ukázka
 
•13. (12.5.) Současná německojazyčná literatura - tzv. migrační literatura. Četba: Özdamar, E. S.:Mateřský jazyk - ukázka, Kaminer, W.: Ruské disko - ukázka
 
•14. (19.5.) Kontroverzní Nobelovy ceny za literaturu: umění a politika: Handke, Grass, Jellinek. Četba: eseje
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK