PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Seminář k dějinám Ruska - JMB248
Anglický název: Russian History Seminar
Zajišťuje: Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2017 do 2017
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / 36 (36)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Marek Pečenka
PhDr. Bohuslav Litera, CSc.
doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc.
Vyučující: Mgr. Miroslava Jasenčáková
Mgr. Daniela Kolenovská, Ph.D.
PhDr. Bohuslav Litera, CSc.
PhDr. Petr Novák, Ph.D.
Neslučitelnost : JMB011
Je neslučitelnost pro: JMB011
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (29.08.2017)

a) Referát - ve vybraném seminář student přednese referát a odevzdá jej v písemné podobě a v maximálním rozsahu 3 normostran (5 400 znaků včetně mezer ± 1 000 znaků) do 11. 12. 2017 do 16.00 na emailovou adresu satelitniseminare1@gmail.com . Emailová zpráva bude mít podle kursu a vedoucího semináře název například jmb011_litera_novakjan_referat, pod stejným názvem, pouze s příponou .doc bude v emailu v příloze připojen text referátu. Hodnotí se pouze první odevzdaná verze, a to formou: referát vyhověl/nevyhověl.

b) Vedoucí všech seminářů doručí do 2. 1. 2018 (do 16.00) vyučujícím příslušných kursů seznamy studentů, kteří v rámci příslušného předmětu splnili zadané povinnosti.

c) Povolena je jedna neomluvená neúčast (plus jedna v době zápisu během prvního týdne výuky, ale jen pokud půjde o studenty, kteří se nestihli do žádného semináře zapsat), další absence si řeší student s vedoucím semináře.

d) Přílohy vždy ukládejte ve formátu doc nebo docx.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK