PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2016/2017
   Přihlásit přes CAS
Vztahy Československa, resp. České republiky k NMZ II. (Rakousko, Švýcarsko, Lichtenštejnsko) - JMB223
Anglický název: The Relations of Czechoslovakia/Czech Republic to German Speaking Countries II. (Austria, Switzerland, Liechtenstein)
Zajišťuje: Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2016 do 2016
Semestr: letní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 20 / 20 (20)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Miroslav Kunštát, Ph.D.
JUDr. Vladimír Handl, CSc.
Vyučující: JUDr. Vladimír Handl, CSc.
PhDr. Miroslav Kunštát, Ph.D.
Soubory Komentář
stáhnout Ceska_politika_vuci_Nemecku2014.pdf Kapitola z ročenky Česká ZP - Analýza ÚMV 2014
stáhnout Ceska_politika_vuci_Nemecku2015.pdf Kapitola z ročenky Česká ZP - Analýza ÚMV 2015
stáhnout ČR ZP 1993-2004.pdf M Kunštát přehled vztahů 1990-2003 s.83-90.
stáhnout Handl - Rakouská bezp pol 03.pdf VH rakousko-česká bezpečn. spolupráce - s.74-86.
stáhnout Handl ročenka ČR-SRN 2013.pdf Ročenka - česká politika vůči SRN 2013
stáhnout Koran C-Rak 07.pdf M.Kořan - analýza z ročenky české ZP 2007
stáhnout Koran CR-Austria 2007-9.pdf Analýza české politiky vůči Rakousku 2007-2009
stáhnout Koran CR-Rakousko 2008.pdf Analyza české politiky vůči Rakousku 2008
stáhnout Koran CR-Rakousko 2009.pdf Analýza české politiky vůči Rakousku 2009
stáhnout Koran rocenka Rakousko 2011.pdf Analýza české politiky vůči Rakousku 2011
stáhnout Luif-Oesterreich-Mitteleuropa in EU 2007.pdf Analýza rakouské regionální politiky v EU 2007
stáhnout Polackova CR v rakouske ZP 2004.pdf Analýza rakouské politiky vůči ČR 1990-2004
stáhnout Poplawski raport_role-ce-in-german-economy_net.pdf Ekonomické vztahy SRN a zemí Visegradske skupiny
stáhnout Spruds CEE and Germany 2013.pdf Kratochvíl-Sychra kapitola o česko-německých vztazích
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Miroslav Kunštát, Ph.D. (08.02.2017)

Literatura:

RATHKOLB, O.: Citlivé vztahy. Rakousko a Československo v letech 1945-1989. In: Kultury na hranici/Kulturen an der Grenze (vyd. A. Komlosy-Václav Bůžek-František Svátek), Vídeň/Wien 1995, s. 75-80;

SAMHABER, T.-PÖTSCHNER, F. - PERZI, N., 1989-1994. Pět let otevřené hranice. tamtéž, s. 81-90.

KARNER, S. - STEHLÍK, M. (eds.): Česko. Rakousko. Rozděleni - odloučeni - spojeni. Sborník a katalog Dolnorakouské zemské výstavy 2009, Schallaburg - Jihlava 2009 (vybrané studie dle pokynů vyučujícího);

COUDENHOVE-KALERGI, B. - RATHKOLB, O. (Hg.): Die Beneš-Dekrete, Wien 2002;

BUSEK, E: (ed.): The Czech Republic and Austria in an Integrating Europe (IDM-Info für den Donauraum und Mitteleuropa, Sonderheft 14/2001), Wien 2001;

BROUSEK, K.M.: Wien und seine Tschechen, Wien 1980;

HEISS, G.- MÍŠKOVÁ, A.-PEŠEK, J.-RATHKOLB, O. (Hg./Vyd.): An der Bruchlinie - Na rozhraní světů .Österreich und die Tschechoslowakei nach 1945 - Československo a Rakousko po 1945, Wien 1998 (vybrané studie dle pokynů vyučujícího);

DAVID, M.: Österreichisch-tschechoslowakische Beziehungen 1945 bis 1974 unter besonderer Berücksichtigung aktueller Themen, Diss. Wien 2002, 298 S.;

KONRÁD, O.: Nevyvážené vztahy. Československo a Rakousko 1918-1933, Praha 2012;

KUNŠTÁT, M.: Österreich und seine Nachbarn: Die Tschechoslowakei. In: Suppan, A. - Vyslonzil, E. (Hgg.), Von Saint Germain zum Belvedere. Österreich und Europa 1919-1955 (=Aussenpolitische Dokumente der Republik Österreich, Hgg. von A. Suppan, Sonderband), Wien 2007, s. 221-237;

KUNŠTÁT, M.: Die Tschechoslowakei und Österreich vor dem Umbruch 1989/90. In: Gehler, M. - Brait, A. (Hgg.), Grenzöffnung 1989: Innen- und Aussenperspektiven und die Folgen für Österreich, Wien 2014, s. 267-284;

KUNŠTÁT, M.: Česko-rakouské paralely: sbližování sousedů, které není přímočaré. In: Pick, O.-Handl, V. (eds.), Zahraniční politika České republiky 1993-2004. Úspěchy, problémy a perspektivy, Praha 2005, s. 83-91;

PLASCHKA, R.G. - HASELSTEINER, H. - SUPPAN, A. - DRABEK, A.M. (Hgg.): Nationale Frage und Vertreibung in der Tschechoslowakei und Ungarn 1938-1948. Aktuelle Forschungen, Wien 1994;

ULLMANN, P.: Eine schwierige Nachbarschaft. Die Geschichte der diplomatischen Beziehungen zwischen Österreich und der Tschechoslowakei von 1945 bis 1968, Wien 2006, 300 S.;

VALEŠ, V. (Hg.): Zu Hause in der Fremde. Tschechen in Wien im 20. Jahrhundert, Praha 2002;

DOBEŠ, A.: Dlouhá cesta k majetkovému vyrovnání mezi Rakouskem a Československem. In: Stehlík, M. - Sprengnagel, G.M. (eds), Kreiského éra v Rakousku a období normalizace v ČSSR, Praha 2013, s. 31-42;

Österreich und Tschechien zwischen Konflikt und Kooperation. Thematisches Heft mit dem Schwerpunkt Österreich-Tschechien, Europäische Rundschau 4/2000, S. 3-78.

GEIGER, P. et al., Česko-lichtenštejnské vztahy v dějinách a současnosti. Souhrnná zpráva Česko-lichtenštejnské komise historiků, Brno 2014;

Sylabus
Poslední úprava: JUDr. Vladimír Handl, CSc. (09.02.2017)

Tématické okruhy přednášek a cvičení:

 1. Česko-německé vztahy - současné otázky a problémy, V. Handl, 22. 2. 
 2. Česko-německé vztahy - seminář, V. Handl, 1. 3.
 3. Československo-rakouské vztahy mezi dvěma světovými válkami, M. Kunštát, 8. 3. 
 4. Češi a Rakušané za 2. světové války a bezprostředně po ní (nucená a otrocká práce Čechů na rakouském území; rakouští občané v ČSR a odsun Němců), M. Kunštát, 15. 3. 
 5. Základní témata a problémy v československo-rakouských vztazích v letech 1945-1968 (majetkoprávní a hraniční problematika; dopady studené války; rakouská Státní smlouva 1955 a následné opatrné přibližování sousedů), M. Kunštát, 22. 3. 
 6. Význam Pražského jara 1968 pro vzájemnou relaci. Role české menšiny ve Vídni a československého exilu po r. 1968 ve vzájemných vztazích; rakouská politika vůči čs.disentu, M. Kunštát, 29. 3. 
 7. Československo-rakouské vztahy v období normalizace; smlouva z r. 1974 o majetkoprávních záležitostech a její interpretace; prohlubování československo-rakouských vztahů v 2. polovině 80. let, M. Kunštát,  5. 4. 
 8. Vývoj československo(česko-)-rakouských vztahů po r. 1989 (smluvní základ, základní právní, politická, hospodářská a bezpečnostní témata), M. Kunštát, 12. 4. 
 9. ČR a Rakousko ve středoevropském regionu, V. Handl, 19. 4. 
 10. ČR a Rakousko v Evropské unii; spolupráce v bezpečnostní oblasti, V. Handl, 26. 4. 
 11. Bilaterální vztahy mezi ČSR/ČSSR/ČR a Švýcarskou konfederací; vztahy ČR - Lichtenštejnsko (nevyřešené majetkoprávní otázky), M. Kunštát, 3. 5. 
 12. Seminář/beseda k aktuálním česko-rakouským vztahům, V. Handl, 10. 5. 

 

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK