PředmětyPředměty(verze: 830)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Postsovětský prostor v 90. letech - JMB216
Anglický název: The Post Soviet Area in the 1990s
Zajišťuje: Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 5
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 15 / neurčen (15)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Jan Šír, Ph.D.
PhDr. Václav Lídl
Vyučující: PhDr. Václav Lídl
PhDr. Jan Šír, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Václav Lídl (16.09.2017)

Kurs podává přehled vývoje nástupnických států bývalého Sovětského svazu v 90. letech v srovnávací perspektivě. Rozebírá aspekty jako sociální profil, ústavní a státní zřízení, politické instituce, ekonomika, ideologie a vnější vztahy jednotlivých zemí v mezinárodním kontextu a v kontextu budování nových států/institucí.
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Jan Šír, Ph.D. (18.10.2017)

Povinná literatura:

Sakwa, Richard. Russian Politics and Society. 4th Edition. London: Routledge, 2008.

Souleimanov, Emil (ed.). Rusko a postsovětský prostor. Praha: Eurolex Bohemia, 2007.

***

Doporučená literatura (vše k vypůjčení v jinonické knihovně):

Adams, Laura L. The Spectacular State. Culture and National Identity in Uzbekistan. Durham: Duke University Press, 2010.

Anceschi, Luca. Turkmenistan's Foreign Policy: Positive Neutrality and the Consolidation of the Turkmen Regime. London: Routledge, 2008.

Aslund, Anders, and Andrew Kuchins. The Russia Balanse Sheet. Washington: Peterson Institute for International Economics Center for Strategic and International Studies, 2009.

Aslund, Anders. How Ukraine Became a Market Economy and Democracy. Washington, DC: Peterson Institute for International Economics, 2009.

Asmus, Ronald A. A Little War that Shook the World: Georgia, Russia and the Future of the West. New York: Palgrave Macmillan, 2010.

Baev, Pavel K. Russian Energy Policy and Military Power: Putin's Quest for Greatness. New York: Routledge, 2008.

Ó Beacháin, Donnacha, and Abel Polese. Eds. The Colour Revolutions in the Former Soviet Republics: Successes and Failures. London: Routledge, 2010.

Bichsel, Christine. Conflict Transformation in Central Asia. Irrigation Disputes in the Ferghana Valley. London: Routledge, 2009.

Cornell, Svante, and Frederick Starr (eds). The Guns of August 2008. New York: M.E. Sharpe, 2009.

Cornell, Svante. Azerbaijan since Independence. New York: M.E. Sharpe, 2011.

D'Anieri, Paul J. (ed.). Orange Revolution and Aftermath: Mobilization, Apathy, and the State in Ukraine. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2010.

D'Anieri, Paul J. Understanding Ukrainian Politics: Power, Politics and Institutional Design. Armonk: M. E. Sharpe, 2007.

Dave, Bhavna. Kazakhstan. Ethnicity, Language and Power. London: Routledge, 2007.

Donaldson, Robert H., and Joseph L. Nogee. The Foreign Policy of Russia: Changing Systems, Enduring Interests. Armonk: M.E. Sharpe, 2009.

Gel'man, Vladimir, and Otar Marganiya. Resource Curse and post-Soviet Eurasia: Oil, Gas and Modernization. Lanham: Lexington Books, 2010.

George, Julie A. The Politics of Ethnic Separatism in Russia and Georgia. New York: Palgrave Macmillan, 2009.

Goldman, Marshall I. Petrostate: Putin, Power and the New Russia. Oxford: Oxford University Press, 2008.

de Haas, Marcel. Russia's Foreign Security Policy in the 21st Century: Putin, Medvedev and, Beyond. London: Routledge, 2010.

Horák, Slavomír, and Jan Šír. Dismantling Totalitarianism? Turkmenistan under Berdimuhamedow. Washington, D.C.: Central Asia-Caucasus Institute SAIS, 2009.

Ioffe, Grigory. Understanding Belarus and How Western Foreign Policy Misses the Mark. Lanham: Rowman & Littlefield, 2008.

Laruelle, Marlene - Peyrouse, Sebastien. Globalizing Central Asia. Geopolitics and the Challenges of Economic Develpment. Armonk: M. E. Sharpe, 2013.

Marat, Erica. The Military and the State in Central Asia: From Red Army to Independence. London: Routledge, 2009.

Marat, Erica. National Ideology and State Building in Kyrgyzstan and Tajikistan. Washington, D.C.: CACI SAIS, 2008.

Orbán, Anita. Power, Energy, and the New Russian Imperialism. Westport: Praeger, 2008.

Overland, Indra, Heidi Kjaernet, and Andrea Kendall-Taylor. Caspian Energy Politics: Azerbaijan, Kazakhstan and Turkmenistan. London: Routledge, 2010.

Peyrouse, Sebastien. Turkmenistan: Strategies of Power, Dilemmas of Development. Armonk, NY: M.E. Sharpe, 2012.

Remington, Thomas F. Politics in Russia. 5th ed. New York: Pearson/Longman, 2008.

Sakwa, Richard. Putin: Russia's Choice. 2nd ed. New York: Routledge, 2008.

Schmidtke, Oliver, and Serhy Yekelchyk (eds.). Europe's Last Frontier?: Belarus, Moldova, and Ukraine between Russia and the European Union. New York: Palgrave Macmillan, 2008.

Souleimanov, Emil. An Endless War: The Russian-Chechen Conflict in Perspective. Frankfurt: Peter Lang Verlag, 2007.

Tsygankov, Andrei. Russia's Foreign Policy: Change and Continuity in National Identity. Lanham: Rowman and Littlefield, 2010.

Weitz, Richard. Kazakhstan and the New International Politics of Eurasia. Washington, D.C.: CACI SAIS, 2008.

White, Stephen (ed). Politics and the Ruling Group in Putin's Russia. New York: Palgrave Macmillan, 2008.

Wilson, Andrew. Belarus. The Last European Dictatorship. New Haven: Yale University Press, 2012.

Yafimava, Katya. Post-Soviet Russian-Belarusian Relationships: The Role of Gas Transit Pipelines. Stuttgart: Ibidem, 2007.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Václav Lídl (16.09.2017)

Zkouška sestává ze dvou částí.

- test základních reálií včetně slepé mapy významných politických, geografických a ekonomických míst postsovětského prostoru založená na povinné literatuře. Studenti musejí dosáhnout minimálního stanoveného počtu bodů.

- recenze na aktuální odbornou publikaci k tématu kursu (nemusí se omezovat pouze na doporučenou literaturu), Výběr recenzovaného titulu podléhá předběžnému schválení a rok vydání musí být ne později než 2013 (výjimku tvoří knihy uvedené v seznamu doporučené literatury, které budou schváleny automaticky, a speciálně dohodnuté a odůvodněné případy). Délka recenze se musí pohybovat mezi 4-6 stránkami čistého textu (bez poznámek, titulního listu apod.). Pokud píšete recenzi poprvé, doporučujeme důkladně se podívat, jak se píší recenze v odborných akademických časopisech (Mezinárodní vztahy, Slovanský přehled, Europe-Asia Studies, Central Asian Survey, Problems of Post-Comunism apod.). 

 

Pro stanovení výsledné známky je rozhodující kombinace výsledku testu a recenze (pro účely klasifikace se uplatňuje zásada jednoho čtení).

Dovolujeme si upozornit na nutnost dodržování dohodnutých termínů. Pro případ pozdního dodání si vyhrazujeme právo zohlednit tuto skutečnost při klasifikaci.

Termíny: do 30.11.2017 prosíme nahlásit titul recenzované práce ke schválení ze strany vedoucího kursu; do 4.1.2018 pak laskavě dodat samotnou recenzi.

Speciální upozornění: Pokyn děkana UK FSV č. 5/2006 "Citace a uvádění pramenů: opatření proti plagiátorství". Prohřešky proti integritě akademické práce budou řešeny disciplinární cestou.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Václav Lídl (25.10.2017)

Program kursu v zimním semestru 2017/2018:

 

3.10.   Úvod do postsovětského prostoru (JŠ)
10.10. Bělorusko (JŠ) - prosím pozor, tento týden mimořádně v místnosti J3017
17.10. Ukrajina (JŠ)
24.10. Uzbekistán (VL)
31.10. Turkmenistán (JŠ)
7.11.   Kazachstán (JŠ)
14.11. Moldavsko (JŠ)
21.11. výuka není - křest knihy
28.11. Kyrgyzstán a Tádžikistán (VL)
5.12.   Gruzie (VL)
12.12. Arménie (VL)
19.12. Ázerbájdžán (VL)

Změny v programu vyhrazeny. Sledujte prosím aktuální informace

Upozornění na organizační změnu: od 24. 10. 2017 včetně probíhá výuka v místnosti J4019. Děkujeme za pochopení.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK