PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Armáda jako integrační faktor ruské společnosti - JMB110
Anglický název: The army as an integration factor of the Soviet society
Zajišťuje: Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 5
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 14 / neurčen (14)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Bohuslav Litera, CSc.
Vyučující: PhDr. Bohuslav Litera, CSc.
Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (08.02.2019)

Literatura:
Výběr ze studií na stránkách:
- Conflict Studies Reseach Centre: http://www.da.mod.uk/publications/library
- http://www.ndc.nato.int; http://www.foi.se/russia;
- http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil; http:///nvo.ng.ru; http://www.valdai.ru;  

- Carolina V. Pallin, Russian Military Reform, New York-London, 2009 (vybrané kapitoly)

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (08.02.2019)

1.-2. Z historie sovětské armády; Gorbačev - nové myšlení a strategie
3. Vznik nové ruské armády, aneb dědictví po SSSR; vztahy k zemí SNS
4.-5. Virtuální reformy v 90. letech; sociálně potologické jevy
6. Výsledky reforem - první válka v Čečensku
7. Poučení z Kosova a druhá válka v Čečensku
8. Putin a generálové: vztahy civilní a vojenské moci
9.-10. Další-rusko-gruzínská válka
11.-12.Nové reformy ve znamení modernizace pro XXI. stolet

Nároky: referát 50%, zápočet 50%

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK