PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2016/2017
   Přihlásit přes CAS
Rok 1968 v západním Německu a v Evropě. - JMB084
Anglický název: 1968 in West Germany and Europe
Zajišťuje: Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2015
Semestr: letní
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 15 / 15 (15)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Martin Valenta, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Martin Valenta, Ph.D.
Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Martin Valenta, Ph.D. (15.02.2016)

Studijní požadavky: Pravidelná a aktivní účast ve výuce, která zahrnuje průběžnou četbu předepsaných přípravných pramenů a literatury (v celkovém rozsahu cca 150 tiskových stran) a na tomto základě aktivní účast v diskuzi. Dále se předpokládá vypracování ústní (15-20 minut) a písemné (poznámkový aparát, rozsah 6-8 NS) prezentace na vybrané téma s využitím doplňující studijní literatury a složení ústní zkoušky v rozsahu přednášky, přípravné četby a další specializované četby. Studenti, jejichž prezentace bude hodnocena stupněm nedostatečně, budou povinni předložit její přepracovanou verzi. Studenti, kteří nesloží ústní zkoušku, budou mít k dispozici dva opravné termíny. Výuka se koná v českém jazyce.

Celkové kreditní ohodnocení: 6

Kreditní ohodnocení jednotlivých typů studijních činností:

Účast na výuce:                      18

Přípravná četba:                     34

Referát:                                 30

Ústní zkouška:                       18

 

Anotace: Přelom "roku 1968" bude sledován nejen s ohledem na konkrétní události probíhající v letech 1967-1969, ale i s ohledem na jeho myšlenkové (teoretické) zázemí a na společenské dopady v letech následujících. V mezinárodních kontextech (např. USA, Francie, Československo) bude probrán vývoj západního Německa v 60. letech (s akcentem na jejich druhou polovinu). Pozornost bude věnována rovněž myšlení "nové levice", které z pozadí formovalo protestní hnutí roku 1968. Následně budou představena politická a sociální uskupení, která vznikla počátkem 70. let v reakci na neúspěch "revoluce" roku 1968, a rozprostřela se na široké škále od levicového terorismu (např. RAF) až po pokusy o proměnu vládní sociální demokracie zevnitř. Posledním tématem bude vznik západoněmecké strany Zelených (1980), ve které se spojili mnozí aktéři "roku 1968", a jejímž prostřednictvím se postupně integrovali (nejen) do parlamentního politického systému.

Základní témata:

Rok 1968 v západním Německu v mezinárodním kontextu

Kulturně-politický vývoj 60. let

Nová levice

Frankfurtská škola

Nová sociální hnutí 70. let

Německá strana Zelených

Literatura:          

Ingrid Gilcher-Holtey: Hnutí ´68 na Západě, Praha, 2005

Martin Valenta: Revoluce na pořadu dne, Praha, 2011

Erich Fromm: Strach ze svobody, Praha, 1993

Herbert Marcuse: Jednorozměrný člověk, Praha, 1991

Šárka Daňková: RAF - Frakce Rudé armády, 2006

Paul Hockenos: Joschka Fischer and the Making of the Berlin Republic, Oxford-New York, 2008

Wolfgang Kraushaar: Achtundsechzig. Eine Bilanz, Berlin, 2008

Joschka Fischer: Die rot-grünen Jahre, Köln, 2007

Roland Roth, Dieter Rucht: Die sozialen Bewegungen in Deutschland seit 1945,

Frankfurt am Main, 2008

Uwe Wesel: Die verspielte Revolution. 1968 und die Folgen, München, 2002

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK