PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2016/2017
   Přihlásit přes CAS
Berlín. Evropská metropole v proměnách 20. a 21. století. - JMB083
Anglický název: Berlin. Multiple Faces of the Metropolis in the 20th and 21st Century
Zajišťuje: Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2016 do 2016
Semestr: letní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 15 / 15 (15)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Soňa Mikulová, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Soňa Mikulová, Ph.D.
Soubory Komentář
stáhnout Berlin_sylabus 2017.pdf
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Soňa Mikulová, Ph.D. (04.01.2017)

Kurs se skládá z přednášek jednotlivých vyučujících Katedry německých a rakouských studií. Je koncipován chronologicko-tematicky v duchu procházky po "místech paměti" od počátku 20. století do současnosti. Cílem kurzu je seznámit studenty s historií Berlína, ale i obou německých států prostřednictvím více či méně známých symbolů tohoto města, v jejich širokém politickém, kulturním a společenské kontextu. Jednotlivá "místa paměti" tak slouží jako výchozí bod pro vysvětlení širší kapitoly z německých dějin a zodpovězení těchto a dalších otázek: Do jaké míry byl jeho vznik podmíněn specifickými podmínkami panujícími v Berlíně? Do jaké míry ho naopak lze zobecnit pro celé západní/východní/sjednocené Německo? Jaké to mělo důvody? Mají tehdejší události přesah do současnosti? A pokud ano jaký?


Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Soňa Mikulová, Ph.D. (04.01.2017)

Odevzdání 10ti stránkové (rozsah cca 18.000 znaků) seminární práce s poznámkovým aparátem a seznamem použitých pramenů a literatury k jednomu z probíraných témat. Výběr tématu podléhá schválení garanta kurzu. 

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Soňa Mikulová, Ph.D. (06.02.2017)

Úvodní hodina (Soňa Mikulová)

Potsdamer Platz: Umělecká avantgarda před a po 1. světové válce (Anita Pelánová)

Alexanderplatz: Berlínská meziválečná literární a divadelní scéna (Alena Zelená)

Tempelhof: První berlínská krize (Lukáš Janura)

Hohenschönhausen: Represivní složky NDR (Václav Šmidrkal)

Check-Point Charlie: Druhá berlínská krize (Petra Baštová)

Stanice duchů (Geisterbahnhöfe): Železniční doprava a jiná specifika života v rozděleném městě (Tomáš Nigrin)

Ku'damm: Studentské hnutí a revolta - 1968 (Pavla Kačmárová a Tomáš Renner) 

(Multi-kulti) Kreuzberg: Imigrace a integrace cizinců v západním Berlíně a po sjednocení (Michal Dimitrov)

Sonnenallee: Pád zdi a "Ostalgie" ve filmu (Petr Šafařík)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK