PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2016/2017
   Přihlásit přes CAS
Uměni a diktatura. Německo a Itálie 1918-1945. - JMB082
Anglický název: Art and Dictatorship. Germany and Italy 1918-1945
Zajišťuje: Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2015 do 2016
Semestr: zimní
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 15 / 15 (15)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Soňa Mikulová, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Soňa Mikulová, Ph.D.
Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Soňa Mikulová, Ph.D. (13.09.2015)

Anotace:
Oficiální umění nacistického režimu stejně jako jeho kulturní politika byly ještě dlouho po válce považovány za nehodné seriózního vědeckého zkoumání. Předpokládalo se, že v totalitním státně neexistovala nezávislost umělce a jeho tvorby, která tak nutně plnila pouze propagandistickou funkci. Teprve pozdější výzkum ukázal, že to nebyla pravda. Nejenže umělci v "Třetí říši" měli více možností, jak se s danou situací vyrovnat, ale také postup jednotlivých představitelů kulturní politiky nebyl vždy jednotný, natožpak stoprocentně úspěšný z hlediska jejich vlastních cílů. Kurs se zabývá právě touto mnohovrstevnatostí a rozmanitostí ve vztahu mezi umělci a politiky v nacistickém Německu. Studenti se seznámí s cíli a formami nacistické propagandy stejně tak jako osudy pronásledovaných umělců. Skrze paralelní zaměření na situaci ve fašistické Itálii kurz zároveň poukazuje i na různé formy kulturní politiky a její dopady na politické a společenské dění ve fašistických režimech obecně. Jednotlivá témata přednášek a seminářů jsou zasazena do kontextu celého meziválečného období, druhé světové války s částečným přesahem do současnosti.


Základní tematické okruhy:
-    Mezinárodní umělecká avantgarda od přelomu století do konce 1. světové války
-    Fašistická a nacistická kulturní politika: césura a kontinuita
-    Umění jako nástroj fašistické a nacistické propagandy
-    Postavení avantgardních umělců ve fašistické Itálii a nacistickém Německu
-    Vliv státem řízených kulturních politik v Německu a Itálii na oblasti výtvarného umění, hudby, filmu, architektury a urbanistického plánování v Německu a Itálii
-    Důsledky nacistické a fašistické kulturní v poválečném Německu a Itálii


Studijní požadavky
:
Pravidelná a aktivní účast na přednášce kombinované se seminářem, v rámci kterého studenti přednesou referát (15 minut) a na základě přípravné četby budou diskutovat jednotlivá témata (celkový rozsahu cca. 300 tiskových stran anglicky psané literatury).

Podmínky zakončení předmětu:
Složení ústní zkoušky v rozsahu přípravné četby a přednášky. Výsledná známka bude zahrnovat průběžné hodnocení aktivní účasti formou referátu a diskusních příspěvků na jednotlivých seminářích.


Celkové kreditní ohodnocení: 6

Kreditní ohodnocení jednotlivých typů studijních činností: (1 ETCS = 25 hod.)
účast na přednášce/semináři:                          18
přípravná četba a plnění průběžných úkolů:  111
referát                                                                20
ústní zkouška                                                      1
celkem :                                                           150

 

Literatura:
Ades, Dawn, Neal Ascherson, and Eric Hobsbawm, eds. Art and power: Europe under the dictators 1930-45. London: Thames and Hudson, 1996.
Barron, Stephanie, ed. "Degenerate art": The fate of the avant-garde in Nazi Germany. Los Angeles: Los Angeles county museum of art, 1991.
Bessel, Richard, ed. Fascist Italy and Nazi Germany: Comparisons and contrasts. Cambridge [England], New York, NY, USA: Cambridge University Press, 1996.
Cuomo, Glenn R., ed. National Socialist cultural policy. 1st ed. New York: St. Martin's Press, 1995.
Etlin, Richard A., ed. Art, culture, and media under the Third Reich. Chicago: University of Chicago Press, 2002.
Falasca-Zamponi, Simonetta. Fascist spectacle: The aesthetics of power in Mussolini's Italy. Berkeley: University of California Press, 1997.
Huener, Jonathan, ed. The arts in Nazi Germany continuity, conformity, change. New York: Berghahn Books, 2006.
Kater, Michael H. The twisted muse: Musicians and their music in the Third Reich. New York: Oxford University Press, 1997.
Lazzaro, Claudia and Roger J. Crum, eds. Donatello among the Blackshirts: History and modernity in the visual culture of Fascist Italy. Ithaca [N.Y.]: Cornell University Press, 2005.
Peters, Olaf and Bernhard Fulda, eds. Degenerate art: The Attack on Modern Art in Nazi Germany, 1937. Munich: Prestel, 2014.
Petropoulos, Jonathan. Art as politics in the Third Reich. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1996.
Spotts, Frederic. Hitler a síla estetiky. 1. vyd. Praha: Epocha, 2007.
Steinweis, Alan. Art, ideology & economics in Nazi Germany: The Reich chambers of Music, Theater, and the Visual Arts. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1993.
Stone, Marla. The patron state: Culture & politics in fascist Italy. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1998.

Pro přípravnou četbu na jednotlivé semináře budou studenti mít k dispozici reader uložený v moodles.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK