PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2016/2017
   Přihlásit přes CAS
Úvod do mezinárodního a evropského práva - JMB065
Anglický název: An Introduction to International and European Law
Zajišťuje: Katedra evropských studií (23-KZS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2013 do 2016
Semestr: zimní
Body: 5
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 130 / neurčen (130)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. JUDr. PhDr. Ivo Šlosarčík, LL.M., Ph.D.
Vyučující: prof. JUDr. PhDr. Ivo Šlosarčík, LL.M., Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: SLOSARCI (02.10.2010)

Kurz "Úvod do mezinárodního a evropského práva" poskytne studentům bakalářského studia přehled základních právidel mezinádnírního práva a právního systému EU, včetně odlišností mezi oběma systémy a jejich vztahů k právu České republiky.
Cíl předmětu
Poslední úprava: SLOSARCI (02.10.2010)

Cílem předmětu je poskytnout studentům bakalářského studia orientaci v klíčových pojmech a systémových vlastnostech mezinárodního práva a práva EU, stejně jako je obeznámit s odlišnostmi mezi oběma systémy.

Literatura
Poslední úprava: prof. JUDr. PhDr. Ivo Šlosarčík, LL.M., Ph.D. (04.09.2017)

ŠLOSARČÍK, Ivo. Právní a politický systém EU. 4.vyd. Praha: Wolters Kluwer 2017, s. 19-79 + s. 147-190.

FELTHAM, Raplh. Příručka diplomata. Praha: SLON 2003, kap. 3, 5 a 6

BRAUN, Mats. Potřebujeme kamenná velvyslanectví? Analýza alternativních typů diplomatických zastoupení. Praha: Ústav mezinárodních vztahů 2012

Metody výuky
Poslední úprava: SLOSARCI (02.10.2010)

Přednáška.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: SLOSARCI (02.10.2010)

Závěrečná zkuška bude mít podobu písemného testu typu "multiple-choice".

Sylabus
Poslední úprava: prof. JUDr. PhDr. Ivo Šlosarčík, LL.M., Ph.D. (04.09.2017)

Struktura kurzu:

 

Tři prolínající se právní světy a jejich vlastnosti: vnitrostátní právo, mezinárodní právo a právo EU (4.říjen 2017)

Pravidla hry a jejich tvorba: mezinárodní smlouvy a mezinárodní obyčej, primární a sekundární právo EU, mezinárodní a evropské principy práva (11.říjen 2017)

Hranice mezi právními světy a jejich průchodnost, kolize pravidel právních světů: dualistický a monistický přístup k mezinárodnímu právu, principu supremace práva EU, přímý účinek práva EU, pozice mezinárodního práva a práva EU v právním systému České republiky (18.říjen 2017)

- (25.říjen 2017)

Mezinárodní a evropské soudní orgány: Mezinárodní soudní dvůr, Soudní dvůr EU, Evropský soud pro lidská práva a další (1.listopad 2017)

Aktéři unijního a mezinárodního práva i. : státy a jejich diplomatické struktury (8.listopad 2017)

Aktéři unijního a mezinárodního práva ii. : mezinárodní organizace a jejich orgány, instituce EU (15.listopad 2017)

Ekonomika a mezinárodní a evropské právo: vnitřní trh EU a Společná obchodní politika EU, Světová obchodní organizace a její pravidla (22.listopad 2017)

Mobilita osob v evropském a mezinárodním právu: volný pohyb osob v EU, občanství EU a státní občanství,  vízové režimy (29.listopad 2017)

Evropská a mezinárodní dimenze lidských práv: Lidskoprávní režimy OSN, Evropská úmluva o lidských právech, lidskoprávní dimenze práva EU (6.prosinec 2017)

Prostor v evropském a mezinárodním právu: Mezinárodní režim moře, atmosféry a polárních oblasti, plné a přidružené členství v EU, kandidatura na unijní členství  (13.prosinec 2017)

Rezerva/Zkouška (20.prosince 2017)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK