PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Bakalářský seminář II - JMB019
Anglický název: Bachelor Thesis Seminar II
Zajišťuje: Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 3
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: 0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / 105 (150)
letní:neurčen / neurčen (150)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Patří ke studentské práci typu: bakalářská práce
Poznámka: povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D.
doc. PhDr. Vít Smetana, Ph.D.
doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc.
Vyučující: PhDr. David Emler, Ph.D.
JUDr. Vladimír Handl, CSc.
PhDr. Jan Hornát, Ph.D.
prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D.
prof. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc.
PhDr. Ondřej Matějka, Ph.D.
PhDr. Marek Pečenka
doc. PhDr. Vít Smetana, Ph.D.
PhDr. Oldřich Tůma, Ph.D.
Neslučitelnost : JMB417
Prerekvizity : JMB018
Je neslučitelnost pro: JMB417
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout EvropskaChartaRegionalnichAMensinovychJazyku1992.pdf prof. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc.
stáhnout RamcovaUmluvaOOchraneNarodnostnichMensin1995.pdf prof. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc.
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (28.10.2019)
Druhý díl bakalářského semináře je určen pro vlastní psaní bakalářské práce a prezentaci tohoto procesu se zpětnou vazbou vedoucího semináře, vedoucího práce a účastníků semináře.
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (28.10.2019)

Cílem druhého dílu bakalářského semináře je vytvořit podmínky pro napsání bakalářské práce na základě projektu diskutovaného v prvním díle semináře.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (28.10.2019)

Podmínkou udělené zápočtu z druhého dílu bakalářského semináře je dokončení bakalářské práce a její registrace v SIS v termínu zrčeném harmonogramem příslušného akademického roku.

Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (28.10.2019)

Literatura vychází z komentářů ke zdrojům jednotlivých prací.

Metody výuky
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (28.10.2019)

Kombinace seminární výuky (vedoucí příslušného bakalářského semináře) a individuálních konzultací (vedoucí práce).

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (28.10.2019)

Sylabus předmětu, resp. pořadí pretentací si stanovuje každý vedoucí semináře dle svého uvážení.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (28.10.2019)

Předokladem práce ve druhém dílu semináře je splnění požadavků prvního dílu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK