PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Czech as a Foreign Language IV - JLB103
Anglický název: Czech as a Foreign Language IV
Český název: Čeština jako cizí jazyk IV
Zajišťuje: Centrum jazykové přípravy (23-KJP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2023
Semestr: oba
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: kombinovaná
Rozsah, examinace: 0/4, Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / 12 (12)
letní:neurčen / neurčen (12)
Minimální obsazenost: 7
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. Edita Frantesová
Mgr. Barbora Mazúrková
Mgr. Kristina Pellarová
Vyučující: Mgr. Edita Frantesová
Třída: Courses for incoming students
Je záměnnost pro: JMMZ222
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Edita Frantesová (02.02.2024)
Cílem tohoto kurzu je rozšířit slovní zásobu studentů a upevnit jejich gramatické znalosti (po absolvování této úrovně by studenti měli být seznámeni s kompletním pádovým systémem). Témata vyučující může přizpůsobit požadavkům a zájmům studentů.

Kurz sestává z 24 lekcí, které se konají dvakrát týdně v průběhu celého semestru. Jedna lekce trvá 80 minut, zbývajících 40 minut plní studenti povinnosti v rámci samostudia. Je nezbytně nutné chodit na obě lekce týdně.

Cena kurzu činí 4800 českých korun. Studenti zapsaní v bakalářském či magisterském programu za kurz neplatí přímo v pokladně, jako studenti programu Erasmus, nýbrž prostřednictvím interfakultního finančního vyrovnání.

V případě, že se student bez omluvy nedostaví na první dvě lekce v semestru, jeho místo připadne aktivním studentům z čekací listiny.
https://fsv.cuni.cz/en/academics/language-centre/syllabi-and-timetable

Cíl předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Edita Frantesová (02.02.2024)

Cílem tohoto kurzu je rozšířit slovní zásobu studentů a upevnit jejich gramatické znalosti (po absolvování této úrovně by studenti měli být seznámeni s kompletním pádovým systémem). Témata vyučující může přizpůsobit požadavkům a zájmům studentů. 

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Edita Frantesová (02.02.2024)

Nekovářová: Ceština pro život 1,2

Holá: Czech step by step 2, Akropolis 2009

Bischofová: Čeština pro mírně a středně pokročílé, Karolinum 2011

Kestřánková: Čeština pro cizince B1/B2, Edika 2013

Metody výuky -
Poslední úprava: Mgr. Edita Frantesová (02.02.2024)

Výuková videa, psaní textů, četba novinových článků, ústní prezentace, skupinové práce na dané téma, návštěva kulturních institucí

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Mgr. Kristina Pellarová (16.02.2024)

Z celkového počtu kurzu je nutná účast na minimálně 18 kurzech, možné je mít maximálně 4 absence (kdykoli student potřebuje), další absence už pouze se skenem omluvenky od lékaře

Požadujeme aktivní přístup, tzn.

- plnění zadaných úkolů v hodině

- plnění zadané domácí práce 

- final test po 12 týdnech výuky

- ústní zkouška hodnocená na škále A- E (100 - 50%)

 

 

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Edita Frantesová (02.02.2024)

1. týden - Seznamování, proč se učím česky, já a jazyky

 

2. týden – Kompliment, přání, gratulace (dativ sg.)

 

3. týden – Jak vyjadřujeme emoce (fráze s dativem sg.)

 

4. týden – Komunikace, technologie (instrumentál sg., pl.)

 

5. týden –  Média

 

6. týden – Ekologie (spojky)

 

7. týden - Životní styl, doprava

 

8. týden - Životní styl, sport

 

9. týden - Krizové situace (policie, hasiči, záchranná služba)

 

10. týden - Úrazy, komunikace v nemocnici

 

11. týden –  Život ve městě vs. život na vesnici, služby (lokál sg. a pl.)

 

12. týden - Pražské památky, procházka po Praze, prezentace studentů 

 

 

 

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK