PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Czech as a Foreign Language III - JLB102
Anglický název: Czech as a Foreign Language III
Český název: Čeština jako cizí jazyk III
Zajišťuje: Centrum jazykové přípravy (23-KJP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2023
Semestr: oba
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: kombinovaná
Rozsah, examinace: 0/4, Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / 12 (12)
letní:neurčen / neurčen (12)
Minimální obsazenost: 7
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. Edita Frantesová
Mgr. Barbora Mazúrková
Mgr. Kristina Pellarová
Vyučující: Mgr. Kristina Pellarová
Třída: Courses for incoming students
Je záměnnost pro: JMMZ221
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Edita Frantesová (02.02.2024)
Kurz pro mírně pokročilé pokrývá úroveň mezi A2 až B1. Studenti pokračují ve studiu e-učebnice Můj semestr v Česku od lekce 8, kterou lze nalézt zde: https://fsv.cuni.cz/en/study/language-centre/czech-foreigners-textbook

Kurz sestává z 24 lekcí, které se konají dvakrát týdně v průběhu celého semestru,jedna lekce trvá 80 minut, je nutné chodit na obě lekce týdně.
Cena kurzu činí 4800 českých korun. Studenti zapsaní v bakalářském či magisterském programu za kurz neplatí přímo v pokladně, jako studenti programu Erasmus či PhD. studenti, nýbrž prostřednictvím interfakultního finančního vyrovnání.

V případě, že se student bez omluvy nedostaví na první dvě lekce v semestru, jeho místo připadne aktivním studentům z čekací listiny.
https://fsv.cuni.cz/en/academics/language-centre/syllabi-and-timetable
Cíl předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Edita Frantesová (02.02.2024)

Cílem kurzu je rozšířit komunikační dovednosti studentů, měli by být schopni (byť jednoduchými prostředky) reagovat a komunikovat v nejrůznějších komunikačních situacích. 

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Edita Frantesová (23.01.2023)

Můj semestr v Česku (L 8 - L 14)

https://fsv.cuni.cz/en/study/language-centre/czech-foreigners-textbook

Holá: Česky krok za krokem 1, Akropolis 2016

(www.czechstepbystep.cz)

Nekovářová: Čeština pro život, Akropolis 2006

Andrášová, Holubová: Desetiminutovky Čeština pro cizince, Klett 2008

Sýkorová, Davidová: Cvičebnice češtiny, Polyglot 2009

Holá: Pohádky, Akropolis 2013

https://www.youtube.com/watch?v=x1IglnAgEsA&list=PLfUxHiBxhHIJHl-kAK5i6_gTanoTxLSa8&index=60

https://www.youtube.com/watch?v=ogTUj8KlQg0&list=PLfUxHiBxhHIJHl-kAK5i6_gTanoTxLSa8&index=56

https://www.youtube.com/watch?v=vYX0T5sQdas&list=PLfUxHiBxhHIJHl-kAK5i6_gTanoTxLSa8&index=58

https://www.youtube.com/watch?v=SpWPRvaljAo&list=PLfUxHiBxhHIJHl-kAK5i6_gTanoTxLSa8&index=30

Metody výuky -
Poslední úprava: Mgr. Edita Frantesová (02.02.2024)

Výuková videa, role- play, konverzace, autentické konverzace s rodilými mluvčími.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Mgr. Kristina Pellarová (14.02.2024)

  80 minut výuky s lektorem, 40 minut domácí práce

 

Předpokladem pro získání 6 kreditů a získání zkoušky je aktivní účast v kurzu (v případě on line výuky funkční kamera, funkční mikrofon) 

 

Z celkového počtu kurzu je nutná účast na minimálně 18 kurzech, možné je mít maximálně 3 absence (kdykoli student potřebuje), další absence už pouze se skenem omluvenky od lékaře

Požadujeme aktivní přístup, tzn.

- plnění zadaných úkolů v hodině

- plnění zadané domácí práce 

- midterm po 6 týdnech výuky

- final po 12 týdnech výuky

- ústní zkouška hodnocená na škále A- E (100 - 50%)

 

Pakliže student nesplní všechny domácí úkoly či  neabsolvuje midterm test, známka se snižuje o jeden stupeň  

 

 

Běžná výuka

Psaný test (60min): požadovaná slovní zásova a gramatika

Požadavky k ústní zkoušce: dle aktuálního zadání sylabu. 

Celková známka sestává z aktivity ve třídě, testu v polovině semestru a závěrečné zkoušky, která má ústní i psanou část. 

Požadovaná je 75%účast

Hodnotící škála

0-50 % = F 
51-60 % = E 
61-70 % = D 
71-80 %=C 
81-90 %=B
91% a více=A 

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Edita Frantesová (02.02.2024)

1. - 2. týden: Jak popisujeme emoce? 

3. - 4. týden: Co říkáme, když jsme nemocní?

5. - 6. týden: Co máme na sobě a jak vypadáme?

Midterm

7. - 8. týden: Jak se omlouváme?

9. - 10. týden: Jak říkáme, kde jsme byli?

11. - 12. týden: Jak plánujeme?

13. týden: Co říkáme, když jsme na návštěvě? 

Final exam

Vstupní požadavky - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Edita Frantesová (02.02.2024)

Students should be familiar with the present tense, past tense and future tense, accusative, genitive, locative and instrumental case (sg. forms). During the first lesson students need to take a level test.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK